Uutinen 18.10.2002

EU:n ja Yhdysvaltojen taloudet yhä enemmän toisistaan riippuvaisia

Kauppakiistoista huolimatta EU:n ja Yhdysvaltojen keskinäinen riippuvuus taloussuhteissa on ulkomaankauppaministeri Jari Vilénin mukaan kasvanut.

Maailman kauppajärjestön WTO:n piirissä meneillään olevat neuvottelut ovat saaneet osakseen paljon enemmän huomiota kuin aiemmat kaupan vapauttamiseen tähdänneet neuvottelukierrokset. Kiinnostus on lisääntynyt kansalaisjärjestöissä ja mediassa. Huomio on kiinnittynyt mielenosoituksiin, järjestön väitettyyn epädemokraattisuuteen ja kehitysmaiden asemaan kauppajärjestelmässä. Globalisaation elementtejä voidaan kuitenkin parhaiten hallita juuri WTO:ssa sekä YK:n piirissä, totesi ulkomaankauppaministeri Jari Vilén TT:n teollisuuspäivän seminaarissa Rovaniemellä torstaina.

”Keskustelun painotuksista johtuen vähemmälle huomiolle tuntuu jäävän se, että WTO on nimenomaan kauppajärjestö, jonka sopimusjärjestelmän eräs keskeisin hyödyntäjä on vientiteollisuus – niin teollisuus- kuin kehitysmaissakin”, totesi ministeri Vilén.

Maailman kauppajärjestön piirissä on kuitenkin herännyt huoli siitä, että korkea yritysjohto ei tunne riittävää kiinnostusta WTO:ta kohtaan. Saattaa olla, että WTO näyttäytyy juuri tällä hetkellä teollisuudelle lähinnä riitojen ratkaisufoorumina. Viime aikoina on EU:n ja Yhdysvaltojen välisten kauppariitojen tuloksena jouduttu valmistautumaan myös WTO-vastatoimitullien käyttöön. Niillä saattaisi olla haittavaikutuksia myös kotimaiselle teollisuudelle.

Huolimatta viimeaikaisista ongelmista Yhdysvaltain ja EU:n taloussuhteissa keskinäinen riippuvuutemme on Vilénin mukaan kasvanut. Arvioiden mukaan noin 3,5 miljoonaa työpaikkaa Atlantin molemmin puolin on riippuvaisia toisen tekemistä investoinneista. Taloussuhteiden voidaankin katsoa muodostavan transatlanttisten suhteiden jatkuvan ytimen, arvioi ministeri Vilén.

”Järjestelmän monet hyödyt tulevat kuitenkin esiin tarkasteltaessa mm. Kiinan jäsenyyden konkreettisia vaikutuksia tai vaikkapa sitä, mikä muuttuu yritystemme kannalta, kun Venäjästä tulee WTO:n jäsen. Monet käytännön ongelmat, kuten rajamuodollisuuksissa esiintyvät vaikeudet, poistuisivat kuvasta lukuisten muiden ongelmien ohella. WTO:n sääntöihin perustuva järjestelmä turvaa erityisesti pienten maiden teollisuuden etuja. Ilman sääntöjärjestelmää vallalle pääsisivät viidakon lait”, painotti Vilén.

Dohan kierroksen onnistunut läpivienti on erityisen tärkeää maailmantalouden epävarmuuksien vuoksi. Euroopan unionilla on keskeinen rooli Dohan kierroksen edistämisessä. Siksi Suomelle on tärkeää toimia aktiivisesti EU:ssa, jotta Suomen omat kansalliset edut tulevat huomioiduiksi neuvotteluissa.

Viime vuonna maailman tavarakauppa supistui ensimmäistä kertaa sitten vuoden 1982. Suomen taloudelliselle menestykselle keskeistä on se, että vientiteollisuudella menee hyvin. Tätä pyritään tukemaan mm. lisäbudjettiin myönnetyillä lisäresursseilla viennin ja kansainvälistymisen edistämiseksi. Ministeri Vilén on myös luonut vientifoorumin, jonka keskeisinä painopistealueina ovat Kiina, Venäjä, Yhdysvallat sekä EU:n tulevien jäsenmaiden tarjoamat sisämarkkinat ja tehtävänä vahvistaa vientiteollisuutemme mahdollisuuksia näillä keskeisillä talousalueilla.