Uutinen 18.10.2002

Eurooppa-neuvosto Brysselissä 24. – 25.10.2002

Valtioneuvosto päätti torstaina 17. lokakuuta Suomen edustautumisesta Brysselin Eurooppa-neuvostossa 24. ja 25. lokakuuta.

Kokouksessa Suomea edustaa pääministeri Paavo Lipponen ulkoministeri Erkki Tuomiojan avustamana. Tasavallan presidentti Tarja Halonen osallistuu kokoukseen sen käsitellessä hänen toimivaltaansa kuuluvia asioita.

Kokous valmistellaan ensimmäistä kertaa Sevillan Eurooppa-neuvostossa kesäkuussa 2002 sovittujen uusien sääntöjen mukaisesti. Näin ollen kokouksen tarkka asialista julkistettiin jo kuukautta ennen kokousajankohtaa ja kaikki asiakohdat on yhteensovitettu yleisten asiain ja ulkosuhteiden neuvostossa.

Kokouksen pääaihe on laajentuminen. Eurooppa-neuvoston on määrä päättää, mitkä ovat ne Kööpenhaminan kriteerit täyttävät hakijamaat, joiden kanssa neuvottelut voidaan saattaa päätökseen Kööpenhaminassa 12. ja 13. joulukuuta pidettävässä Eurooppa-neuvostossa. Liittymissopimukset näiden maiden kanssa on määrä viimeistellä ja allekirjoittaa keväällä 2003, ja maiden toivotaan Nizzan Eurooppa-neuvoston päätelmien mukaisesti osallistuvan Euroopan parlamentin vaaleihin vuonna 2004.

Tämän lisäksi Eurooppa-neuvoston on tarkoitus vaihtaa näkemyksiä muiden hakijavaltioiden tilanteesta. Tavoitteena on valtuuttaa yleisten asiain ja ulkosuhteiden neuvosto valmistelemaan Kööpenhaminan Eurooppa-neuvostolle päivitetty liittymisstrategia ja tiekartta Bulgariaa ja Romaniaa varten sekä elementtejä, jotka liittyvät Turkin jäsenyysprosessin etenemiseen.

Yksittäisistä neuvotteluluvuista Brysselissä ovat esillä budjettikysymykset ja unionin toimielimiä koskevat kysymykset. Berliinin Eurooppa-neuvostossa sovittujen rahoituspuitteiden perusteella Eurooppa-neuvosto todennäköisesti tekee päätökset vielä avoinna olevista talousarviota ja varainhoitoa koskevista kysymyksistä, jotta se voi esittää asiaa koskevat yhteiset kannat hakijamaille marraskuun alussa. Toimielinten osalta esillä ovat neuvoston määräenemmistökynnyksen ja puheenjohtajuusjärjestyksen määrittäminen sekä Nizzan sopimuksen voimaantuloa edeltävän siirtymäajan määräykset.

Lisäksi Eurooppa-neuvoston on määrä sopia toimista, jotka liittyvät yhteisön säännöstön sekä liittymisneuvotteluissa annettujen sitoumusten täytäntöönpanon seurantaan hakijamaissa. Tavoitteena on erityisesti hakijamaiden hallinnollisen kapasiteetin vahvistaminen. Samoin on tarkoitus päättää uusien jäsenmaiden osallistumisesta Euroopan kehitysrahaston ja Euroopan hiili- ja teräsyhteisön rahaston toimintaan.

Toisena kokouksen asialistalla on Kaliningradin tilanne. Eurooppa-neuvoston odotetaan tarkastelevan Kaliningradin ja Venäjän federaation muiden osien välistä kauttakulkuliikennettä koskevia kysymyksiä sekä tekevän tarvittavat päätökset Kööpenhaminassa 11. marraskuuta pidettävää EU:n ja Venäjän huippukokousta varten.

Eurooppa-neuvosto kuulee myös Eurooppa-valmistelukunnan puheenjohtajan Valéry Giscard d’Estaingin selostuksen unionin tulevaisuutta koskevista kysymyksistä ja valmistelukunnan työskentelyn etenemisestä.

Kokouksen asialistalla ei ole ulkosuhdekysymyksiä, mutta on mahdollista, että niistä keskustellaan aterioiden yhteydessä. Tässä tapauksessa esillä ovat todennäköisesti ainakin Lähi-idän rauhanprosessi sekä Irakin ajankohtainen tilanne.

Valtioneuvoston tiedotusyksikkö

17.10.2002

TIEDOTE 268/2002