Uutinen 21.10.2002

Ministeri Vilén tyytyväinen ensitietoihin Irlannin kansanäänestyksen tuloksista

Irlannista saatavat tiedot osoittavat, että kansa on hyväksymässä Nizzan sopimuksen.

EU:n laajentumisneuvotteluista hallituksessa vastaava ulkomaankauppaministeri Jari Vilén on erittäin tyytyväinen siitä, että Irlannista saatavat tiedot osoittavat, että kansa on hyväksymässä Nizzan sopimuksen. Vain Irlannissa sopimus hyväksyttiin kansanäänestyksellä tilanteessa, jossa kaikki muut EU:n jäsenmaat olivat jo tavallisessa parlamenttikäsittelyssä ratifioineet sopimuksen.

”Irlantilaiset äänestäjät tunsivat vastuunsa ja halusivat täyden selvyyden kaikista asioista. Liioittelematta kyseessä olevien asioiden tärkeyttä voidaan sanoa, että Nizzan sopimus on historiallisen tärkeä koko Euroopalle, mukaanlukien uusissa jäsenmaaehdokkaissa olevat noin 100 miljoonaa ihmistä, jotka ovat innokkaita osallistumaan yhteistyöhön mantereen hyvinvoinnin ja rauhan rakentamiseksi”, toteaa ministeri Vilén.

Ensimmäisessä sopimusta koskeneessa kansanäänestyksessä kesäkuussa 2001 äänestäjät eivät olleet riittävän vakuuttuneita sen kaikista kohdista. Tietoa ei oltu saatu tarpeeksi eikä se ollut saavuttanut koko väestöä.

Enemmän selvyyttä tarvittiin ennen kaikkea Irlannin parlamentin mahdollisuuksista todella vaikuttaa EU:n lainsäädäntöön. Myös Irlannin perinteisesti arvossa pitämän sotilaallisen puolueettomuuden turvaaminen EU:n yhteisen turvallisuus- ja ulkopolitiikan kehityksessä vaati varmemmat takeet.

Irlannin hallitus on tehnyt valtavan työn kampanjoidessaan sopimuksen puolesta. Se on selvittänyt sopimukseen liittyviä kysymyksiä ja hankkinut lisätakeet parlamentaariselle demokratialle sekä sotilaalliselle puolueettomuudelle. Se on kirjallisessa muodossa levittänyt tietoa sopimuksesta joka ainoaan kotiin koko maassa. Ministerit ja parlamentin jäsenet ovat itse koputelleet äänestäjien ovia ja vastanneet sopimusta koskeviin kysymyksiin.

”Nyt 19. lokakuuta pidetyn kansanäänestyksen jälkeen olemme kaikki vakuuttuneet siitä, että Irlanti on jatkossakin Euroopan ytimessä ja että EU:n kehityksessä tulee olemaan mukana kaikkien jäsenmaiden koko voima”, painottaa Vilén.