Uutinen 21.10.2002

YAUN valmistelee Brysselin Eurooppa-neuvostoa

EU:n yleisten asiain ja ulkosuhteiden neuvosto (YAUN) kokoontuu Luxemburgissa 21. ja 22. lokakuuta.

Neuvoston keskeisin aihe on laajentuminen, joka on myös Brysselissä 24. ja 25. lokakuuta kokoontuvan Eurooppa-neuvoston pääaihe. Eurooppa-neuvoston on määrä tehdä tarvittavat päätökset, jotta EU:n lopulliset kannat vielä avoinna oleviin kysymyksiin voidaan antaa hakijamaille viimeistään marraskuun alkupuolella ja saattaa neuvottelut päätökseen sovitussa aikataulussa.

Keskeisiä aiheita ovat rahoituskysymykset: mahdollisen budjettikompensaation laskentamalli ja suorat maataloustuet. Myös toimielimiä koskevat määräykset ovat esillä. Neuvostossa keskustellaan lisäksi komission 9. lokakuuta julkaisemista edistymisraporteista sekä laajentumisstrategiasta yleisesti.

Suomi tukee tavoitetta päättää neuvottelut nimettyjen kymmenen hakijamaan kanssa vuoden loppuun mennessä ja kannattaa komission esitystä antaa Bulgarialle ja Romanialle tarkistettu tiekartta sekä lisätä liittymistä edeltävää tukea. Turkkia tulee rohkaista jatkamaan uudistuksia. Suomi pitää tärkeänä, että uusista jäsenmaista ei tule nettomaksajia heti liittymisen jälkeen. Maatalouden tarkistettuihin kantaluonnoksiin sisältyvä esitys siitä, miten maatalouden suorat tuet otettaisiin asteittain käyttöön uusissa jäsenmaissa on Suomen hyväksyttävissä.

Toinen pääteema on Kaliningradin kysymys. Brysselin Eurooppa-neuvoston on määrä tehdä tarvittavat päätökset Kaliningradin ja muun Venäjän välisen liikenteen mahdollisista erityisjärjestelyistä. Käsittelyn pohjana ovat komission tiedonanto Kaliningradin kauttakulkuliikenteestä sekä YAUN:n 30. syyskuuta hyväksymät Kaliningradia koskevat päätelmät. Komissio on suositellut kauttakulkuviisumia vastaavan helpotetun matkustusasiakirjan käyttöönottoa.

Suomi pitää tiedonannossa esitettyä lähestymistapaa hyvänä. EU:n yhteisen linjan säilyttäminen on nyt ensiarvoisen tärkeää. Ratkaisun Kaliningradin kysymyksessä tulee pohjautua Schengen-järjestelmän säilyttämiseen ja Liettuan suvereniteetin kunnioittamiseen. Pysähtymätöntä junaa koskevan ratkaisun voi tehdä vain laajentunut EU perusteellisen arvioinnin pohjalta ja sen jälkeen, kun tekniset esteet ovat poistuneet.

YAUN:n pyrkimyksenä on saada aikaan neuvoston poliittinen yhteisymmärrys EU:n solidaarisuusrahastoa koskevasta neuvoston asetuksesta. On todennäköistä, että tämä voidaan todeta ilman keskustelua.

Ulkosuhteissa Lähi-idän tilanne on keskeisin aihe. Rauhanprosessin saamisessa uudelleen käyntiin avainasemassa on YK:n, EU:n, Yhdysvaltojen ja Venäjän ns. kvartettiyhteistyö, kuten myös EU:n ja Yhdysvaltojen tiivis yhteistyö. EU on tehnyt esityksen tiekartasta rauhanprosessin etenemiseksi. Tiekartta pyritään saamaan hyväksytyksi kvartettiyhteistyössä. Tavoitteena tulee olla rauha ja Palestiinan valtion perustaminen kesään 2005 mennessä.

Yhdysvaltojen aktiivinen toiminta Israelin ja palestiinalaisten konfliktin ratkaisemisessa on oleellista. Irakin kysymys ei saisi johtaa rauhanponnistelujen vähentymiseen. EU pitää edelleen tärkeänä kansainvälisen rauhankonferenssin järjestämistä. Palestiinalaishallinnon uudistuksen tulisi jatkua. Tavoitteena on, että palestiinalaishallinnon vaalit voidaan järjestää ensi vuoden alussa. EU voisi antaa käytännön tukea esimerkiksi vaalimonitoroinnissa.

Neuvosto keskustelee lisäksi EU:n ja Venäjän huippukokouksesta, joka järjestetään 11. marraskuuta Kööpenhaminassa. Huippukokouksen asialista on valmisteilla. Kaliningradin kysymys muodostuu todennäköisesti huippukokouksen tärkeimmäksi aiheeksi.

Maakohtaisista kysymyksistä esillä ovat Länsi-Balkanin tilanne alueella meneillään olevan vaalisyksyn kannalta, ihmisoikeusdialogin aloittaminen EU:n ja Iranin välillä sekä mahdollisesti myös Balin pommi-isku ja Norsunluurannikon tilanne. Esillä on lisäksi ns. Kimberleyn prosessi raakatimanttien alkuperän sertifiointijärjestelmästä liittyen Sierra Leoneen, Angolaan ja Liberiaan kohdistuviin pakotteisiin.

Suomesta neuvoston kokoukseen osallistuvat ulkoministeri Erkki Tuomioja ja ministeri Jari Vilén.

VALTIONEUVOSTON TIEDOTUSYKSIKKÖ TIEDOTE 270/2002

ULKOASIAINMINISTERIÖ

18.10.2002