Uutinen 14.11.2002

Ulkoministeri Tuomioja: työvoiman liikkuvuus lisääntymässä hallitusti

Työvoiman liikkuvuus Itämeren alueella sujunee suuremmitta ongelmitta EU:n laajetessa, arvioi ulkoministeri Erkki Tuomioja puhuessaan valtioneuvoston tulevaisuusfoorumisarjan tilaisuudessa Järvenpäässä maanantaina.

Hän katsoi, että Suomen ja suomalaisten työmarkkinajärjestöjen kokemusta ja osaamista kannattaa tarjota kaikkien Itämeren maiden käyttöön sosiaalisen ulottuvuuden vahvistamiseksi.

EU:n laajenemisessa juuri työvoiman liikuvuus on herättänyt Suomessa eniten epäilyä, Tuomioja muistutti. Hän totesi, että Suomi on tyytyväinen EU:n ratkaisuun kahden-seitsemän vuoden siirtymäajasta. ”Oma käsitykseni on, että kahden vuoden siirtymäaika on riittävä ja ettei rajoituksia tarvitse jatkaa. On kuitenkin hyvä ja laajentumisen hyväksyttävyyden kannalta tärkeätä, että pidempi siirtymäaika on käytettävissä, jos ongelmia kuitenkin ilmenee.”

”Oleellista on, että jatkossakin Suomessa noudatetaan Suomen työlainsäädäntöä ja yleissitovia työehtosopimuksia. Jos niiden valvonnassa on ongelmia, kuten on epäilty, on täysin meidän omassa vallassamme hoitaa asia kuntoon ennen laajentumisen toteutumista”, sanoi Tuomioja.

EU:n laajeneminen vauhdittaa Itämeren alueen kehitystä merkittäväksi metropolien verkostoksi. Helsingin alue on maailman metropolien joukossa taskukokoa, Tuomioja totesi. Siksi on tärkeää, että se näkyy muuhun maailmaan päin osana laajempaa aluetta, jolla on mahdollisuuksia menestyä.

Helsingin metropolialue onkin mukana kahdessa tärkeässä Itämeren aluehankkeessa. Itämeren Paletti -projekti on synnyttänyt pysyvän yhteistyöverkoston Itämeren alueen keskiseen osaan, viiden metropolin ja niiden kasvuun tukeutuvien lähialueiden välille. Mukana ovat Uusimaa, Tukholman-Mälarin seutu, Ahvenanmaa, Varsinais-Suomi, Kanta-Häme, Tallinnan kaupunki, Harjun lääni, Riian seutu, Pietarin kaupunki ja Leningradin alue. Tavoitteena on kilpailukykyinen tutkimuksen ja liiketoiminnan areena, joka houkuttelee investointeja ja vierailijoita kaikkialta maailmasta. Toiminnan perusta on rikas merellinen ja luonnonläheinen kulttuuriperinne, jonka pohjalta synnytetään uutta tietoa ja edistetään taiteita.

Toinen tärkeä hanke on Etelä-Suomen maakuntien liittouman yhdessä Viron ja Pietarin alueen kanssa toteuttama Suomenlahden kasvukolmio -projetki. Se edistää erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten yhteistyötä sekä hyödyntää Pohjoisen ulottuvuuden toimintaohjelman konkreettisia yhteistyöhankkeita. Kasvukolmiossa käytetään hyväksi Etelä-Suomen, Viron ja Pietarin alueen talouksien kehityseroja ja tuotantorakennetta sekä erilaisia markkina-alueita. Tähtäimessä ovat suur- ja rinnakkaistuotannon edut, teknologian siirto, uudet työpaikat, suorat investoinnit ja yritysten kansainvälistyminen. Painopistealueina ovat tietotekniikka- ja ympäristöala sekä kuljetus.