Uutinen 18.11.2002

EU:n yleisten asiain ja ulkosuhteiden neuvosto keskustelee laajentumisesta

EU:n yleisten asiain ja ulkosuhteiden neuvosto (YAUN) kokoontuu Brysselissä 18. ja 19. marraskuuta. Neuvoston yleisissä asioissa pääpaino on 12. ja 13. joulukuuta Kööpenhaminassa kokoontuvan Eurooppa-neuvoston valmisteluissa.

Kööpenhaminan keskeiset teemat ovat laajentuminen ja neuvoston työskentelymenetelmien, muun muassa puheenjohtajuusjärjestelmän, uudistaminen.

Laajentumisen osalta Kööpenhaminassa on määrä tehdä tarvittavat päätökset, jotta neuvottelut Brysselin Eurooppa-neuvostossa vahvistetun kymmenen hakijamaan kanssa voidaan saattaa päätökseen tämän vuoden lopussa ja liittymissopimus allekirjoittaa Ateenassa huhtikuussa 2003. Lisäksi Eurooppa-neuvoston on määrä tehdä tarvittavat päätökset Bulgariaa ja Romaniaa koskevista yksityiskohtaisista etenemissuunnitelmista aikatauluineen sekä näille myönnettävästä liittymistä edeltävästä lisätystä tuesta. Tavoitteena on myös tehdä päätös Turkin ehdokkuuden seuraavasta vaiheesta.

Suomi tukee vahvasti Brysselissä asetettua laajentumisen tavoitetta ja painottaa, että kriteerejä ja eriyttämisperiaatetta tulee noudattaa neuvottelujen loppuun asti. Turkin osalta Suomi on valmis harkitsemaan toimia, jotka vahvistavat uudistuksia ja tarkastelemaan seuraavaa askelta Turkin jäsenyydelle sen tekemien uudistusten ja niiden toimeenpanon valossa.

YAUN:ssa on tarkoitus käydä yleiskeskustelu neuvoston työmenetelmien uudistamisesta. Tanskan tavoitteena on tehdä Kööpenhaminassa linjauksia erityisesti peräkkäisten puheenjohtajavaltioiden välisen yhteistyön tiivistämisestä sekä korkean edustajan roolista.

Suomen näkemyksen mukaan ensisijaista olisi keskittyä puheenjohtajuutta koskeviin käytännön uudistuksiin, jotka voidaan toteuttaa Sevillan tapaan ilman sopimusmuutoksia. Pidemmälle meneviä uudistuksia tulee tarkastella osana toimielinjärjestelmän kokonaisuutta, jonka uudistaminen on ensin tulevaisuuskonventin ja sitten hallitusten välisen konferenssin tehtävä. Tavoitteena tulee jatkossakin olla jäsenvaltioiden tasavertaisuuteen perustuva järjestelmä, joka takaa toiminnan tehokkuuden, läpinäkyvyyden, yhtenäisyyden ja jatkuvuuden laajentuneessa unionissa sekä vahvistaa unionin kansainvälistä asemaa. Toimielintenvälistä tasapainoa ei tule horjuttaa.

Ulkosuhdeaiheista neuvoston kokouksessa ovat esillä mm. Lähi-idän ja Länsi-Balkanin tilanne, EU:n politiikka Pohjois-Korean suhteen sekä Etelä-Afrikan humanitaarinen tilanne. Neuvosto käsittelee kokouksessaan myös useita kehitysyhteistyöhön liittyviä aiheita, joita ovat mm. kauppa ja kehitys, kehitysavun sitomattomuus ja Monterreyn kehitysrahoituskonferenssin seuranta.

Tällä kertaa yleisten asiain ja ulkosuhteiden neuvoston yhteydessä järjestetään myös EU:n ulko- ja puolustusministereiden yhteinen istunto tiistaina 19. marraskuuta. Euroopan turvallisuus- ja puolustuspolitiikan kysymyksistä neuvostossa on esillä mm. EU:n ja Naton välisten yhteistyöjärjestelyjen tilanne. Lisäksi puolustusministerit käsittelevät omassa kokouksessaan unionin sotilaallisen kriisinhallintakyvyn kehittämiseen liittyviä kysymyksiä. Samaan aikaan Brysselissä kokoontuu myös ministeritasoinen kokous, jossa unionimaiden edustajat tarkastelevat EU:n siviilikriisinhallinnan voimavaroja ja kehittämistarpeita. EU:n ensimmäinen siviilikriisinhallintaoperaatio, poliisioperaatio EUPM, käynnistyy Bosnia-Hertsegovinassa tammikuussa.

Suomesta neuvoston kokoukseen osallistuvat ulkoministeri Erkki Tuomioja, ministeri Jari Vilén ja puolustusministeri Jan-Erik Enestam.

VALTIONEUVOSTON TIEDOTUSYKSIKKÖ TIEDOTE 298/2002