Uutinen 20.11.2002

Suomen EU-kansanäänestys 1994 –kirjasta uusintapainos verkossa

Eurooppa-tiedotuksen alunperin vuonna 1994 julkaisema kirja Suomen EU-kansanäänestys.

Raportti äänestäjien kannanotoista ilmestyy internet-muotoisena. Kirjassa on 10-sivuinen englanninkielinen yhteenveto.

Ulkoasiainministeriön Eurooppa-tiedotuksen vuonna 1994 alunperin ilmestyneestä kirjasta Suomen EU-kansanäänestys. Raportti äänestäjien kannanotoista on ilmestynyt uusintapainos internet-muotoisena. Pertti Pesosen toimittaman kirjan painos on ollut jo pitkään loppunut. Kirjaa on kysytty vuosien mittaan, ja Euroopan unionin tuleva laajentuminen on herättänyt uudelleen suuren kiinnostuksen Ruotsin ja Suomen jäsenyyttä edeltäneeseen aikaan. Vuonna 2004 unioniin liittyvien hakijamaiden edustajat ovat olleet erityisen kiinnostuneita kirjan English Summarystä, kymmensivuisesta yhteenvedosta.

Kirjan toimittanut valtiotieteen tohtori Pertti Pesonen kirjoitti marraskuussa 1994 esipuheessa muun muassa, että ulkoasiainministeriö, jonka Eurooppa-tiedotus on ollut Suomen laajinta julkisen hallinnon harjoittamaa kansalaistiedotusta, arvioi hyödylliseksi saattaa tuoreeltaan julkisuuteen myös riippumattomien tutkijoiden laatiman raportin Suomessa saaduista kansanäänestyskokemuksista. Pesosen mukaan ajatus EU-kansanäänestyksen tutkimisesta varsinkin kansalaisten näkökulmasta syntyi pohjoismaisella tasolla, ja vertailevan tutkimushankkeen suunnittelu oli jo pitkällä ennen kuin Suomi päätti oman kansanäänestyksensä järjestämisestä.

Yhdeksän kirjoittajan 192-sivuinen teos jakautuu viiteen osaan, joiden otsakkeet ovat Kansanäänestyksen tausta, Suomalaiset äänestäjät, Pelot, toiveet ja odotukset, Tiedotus ja kampanjointi sekä Kansanäänestys kansanvallassa.

Kirja löytyy Eurooppa-tiedotuksen internet-sivujen www.eurooppa-tiedotus.fi julkaisut-kohdasta (julkaisut aiheittain, Suomen tie EU-jäsenyyteen).