Uutinen 20.11.2002

Vakaan julkisen talouden ylläpitäminen ensiarvoisen tärkeää

Ulkomaankauppaministeri Jari Vilén vieraili 19.11 Frankfurtissa. Hän piti esitelmän Suomi-viikolla Union International Clubilla.

Esitelmän aihe on Suomen toipuminen talouskriisistä 1990-luvulla ja menestyksen salaisuudet. Aihe on erityisen ajankohtainen talousongelmien kanssa painivassa Saksassa.

Ministeri Vilénin mukaan keskeistä Suomen toipumisessa lamasta 1990-luvulla oli luottamuksen palauttaminen talouteen ja vakauden saavuttaminen mm. julkista kulutusta leikkaamalla ja poliittisella konsensuksella. ”Suomen onnistuneesta talouspolitiikasta kertoo viimeaikainen menestyksemme kansainvälisissä vertailuissa mm. kilpailukyvyn, taloutemme avoimuuden ja korruptoitumattomuutemme suhteen. Ymmärsimme lamavuosinakin pitää yllä korkeaa peruskoulutusta ja panostaa tutkimustoimintaan julkisillakin varoilla. Nämä tekijät antavat uskoa Suomen taloustilanteen valoisaan tulevaisuuteen.”

Vilén korosti puheessaan, että Euroopan hallitusten on sitouduttava uskottavaan ja ennakoitavaan talouspolitiikkaan. Vakaa julkinen talous lisää myös kuluttajien ja yksityisen sektorin luottamusta, mikä heijastuu kasvavana kysyntänä markkinoilla. Tämä taas parantaa yritysten toimintaympäristöä ja kilpailukykyä.

Vilénin mukaan hallitusten tulisi noudattaa Euroopan vakaus- ja kasvusopimuksen raameja ja sen sääntöjä. Viimeaikaiset puheet mahdollisesta tarpeesta löysätä yhteisesti sovittuja sääntöjä EMU alueella ovat ministerin mukaan huolestuttavia.

”En uskalla edes spekuloida sillä, kuinka markkinat reagoisivat, jos alkaisimme purkaa vakaus- ja kasvusopimusta. Olemme EU:ssa yhteisesti rakentaneet yhteisvaluutta-alueen, mikä on merkittävä saavutus. Käteiseuroon siirtyminen sujui todella vähäisin ongelmin. Meidän tulisikin yhdessä tehdä kaikkemme parantaaksemme euroaluetta toimintaympäristönä”, Vilén totesi.

”Lissabonin huippukokouksessa määriteltiin tavoitteeksi tehdä Euroopasta maailman kilpailukykyisin alue vuoteen 2010 mennessä. Valitettavasti työ ei ole päässyt vielä kunnolla vauhtiin. Edellytyksenä kilpailukyvyn parantamiselle on mm. jähmeän työlainsäädännön purkaminen ja joustavuuden lisääminen työmarkkinoilla”, Vilén muistutti.

Lisätietoja:
/>Ministeri Vilénin englanninkielinen puhe