Uutinen 25.11.2002

EU:n vuoden 2003 talousarvioesitystä käsitellään Ecofin-neuvostossa

Ecofin-neuvosto laatii kokouksessaan vuoden 2003 budjettiesitystä koskevan kolmannen oikaisukirjelmän.

Valtiovarainministeriö Tiedote 115/2002

22.11.2002

Euroopan unionin talous- ja valtiovarainministerien Ecofin-neuvosto kokoontuu 25.11.2002 Brysselissä käsittelemään toista kertaa unionin vuoden 2003 talousarvioesitystä. Suomea kokouksessa edustaa ministeri Suvi-Anne Siimes.

Ecofin-neuvosto laatii kokouksessaan vuoden 2003 budjettiesitystä koskevan kolmannen oikaisukirjelmän. Neuvosto tekee päätökset kaikista budjettiin esitetyistä muutoksista ja Euroopan parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä hyväksymistä tarkistuksista. Lisäksi se valmistelee Euroopan parlamentin kanssa käytäviä neuvotteluja.

Oikaisukirjelmä koskee maatalous- ja kalastusmenojen tarkistamista sekä vuoden 2002 ylijäämää. Komission uuden arvion mukaan maatalouden kokonaisrahoitukseksi vuonna 2003 tarvitaan yhteensä 40 082 miljoonaa euroa eli 337 miljoonaa euroa alkuperäistä arviota vähemmän. Komissio ehdottaa lisäksi tulopuolen kasvattamista 500 miljoonalla eurolla tarkentuneen vuoden 2002 ylijäämäarvion mukaisesti.

Suomi tukee näkemystä, että ylijäämä voi olla vieläkin suurempi. Suomen mielestä Euroopan parlamentin kanssa tulisi pyrkiä sopimaan komission esittämää suuremman ylijäämäennakon sisällyttämisestä 2003 budjettiin. Neuvostossa Suomi kiinnittää erityistä huomiota unionin budjetin varojen merkittävään, jatkuvaan alikäyttöön.

Neuvoston kokouksen yhteydessä käydään neuvottelumenettely Euroopan parlamentin edustajien kanssa vuoden 2003 budjetista. Tarkoituksena on sovittaa yhteen neuvoston ja parlamentin näkemyksiä. Pääkysymyksiksi nousevat lähinnä ulkoisten toimien määrärahatarpeet.

Suomi pitää tärkeänä, että budjettivallan käyttäjien kesken päästään yhteisymmärrykseen koko budjetin päälinjoista. Yhteisymmärryksen saavuttamiseksi Suomi voi hyväksyä enintään kahden prosentin kasvun maksumäärärahojen tasossa. Lisäksi Suomi pyrkii pk-yritysten laajentumisohjelman rahoituksen sisällyttämiseen ja korottamiseen sekä Tacis-määrärahojen riittävän tason turvaamiseen. Suomi ei näe tarvetta joustovälineen käyttöön rakennetoimien ja ulkoisten toimien rahoitustarpeiden ratkaisemiseksi.

Neuvoston käsittelyn perustana on budjettikomitean 7.11.2002 hyväksymä ja Coreperin 21.11.2002 vahvistama kokonaispakettiratkaisu. Kokonaispaketti vastaa suurelta osin valtioneuvoston ja eduskunnan suuren valiokunnan hyväksymiä kantoja. Tavoitteena on kurinalainen budjettipolitiikka.

Lisätietoja antaa budjettineuvos Rauno Lämsä, puh. (09) 160 33022.