Uutinen 17.12.2002

Eurooppa-neuvosto toivotti 10 uutta maata tervetulleeksi EU:hun

Kööpenhaminassa 12. ja 13. joulukuuta kokoontunut Eurooppa-neuvosto totesi, että jäsenyysneuvottelut on saatettu loppuun kymmenen maan kanssa, jotka ovat hakeneet Euroopan unionin jäsenyyttä. Eurooppa-neuvosto toivottaa nämä maat tervetulleiksi unionin jäseniksi 1. toukokuuta 2004. Maat ovat Kypros, Latvia, Liettua, Malta, Puola, Slovakia, Slovenia, Tshekki, Unkari ja Viro.

Uusien maiden liittymissopimukset on tarkoitus allekirjoittaa Ateenassa 16. huhtikuuta 2003. Sen jälkeen sopimukset tulee vielä ratifioida kaikissa jäsen- ja hakijamaissa, mihin mennessä tarvitaan Euroopan parlamentin suostumus. Suurin osa hakijamaista järjestää myös kansanäänestyksen sopimuksesta.

Tavoitteena on, että uudet jäsenmaat osallistuvat vuonna 2004 Euroopan parlamentin vaaleihin. Uusi parlamentti hyväksyy uuden komission, joka aloittaa toimintansa 1. marraskuuta 2004. Samana päivänä astuvat voimaan myös Nizzan sopimuksen mukaiset toimielimiä koskevat muutokset. Uudet jäsenmaat osallistuvat täysimääräisesti seuraavaan hallitusten väliseen konferenssiin.

Eurooppa-neuvoston aikana ei päästy ratkaisuun Kyproksen jälleenyhdistämisestä. Maa voidaan kuitenkin ottaa unioniin mukaan myös jaettuna Helsingin Eurooppa-neuvoston päätelmien mukaisesti. Eurooppa-neuvosto kuitenkin toivoo, että Kyproksen neuvotteluosapuolet pääsevät sopimukseen saaren yhdistämisestä 28. helmikuuta 2003 mennessä, jolloin maa voisi liittyä unioniin yhdistettynä.

Eurooppa-neuvosto on valmis toivottamaan Bulgarian ja Romanian mukaan unioniin vuonna 2007, mikäli jäsenyysneuvottelut niiden kanssa on tuolloin saatettu loppuun. Maille annettavaa liittymistä edeltävää tukea lisätään tuntuvasti. Eurooppa-neuvosto rohkaisee myös Turkkia jatkamaan uudistuksia ja arvioi Turkin tilannetta uudelleen komission raportin perusteella vuoden 2004 joulukuussa. Mikäli Turkki tällöin täyttää jäsenyyskriteerit, maan kanssa voidaan aloittaa jäsenyysneuvottelut.

Eurooppa-neuvosto vahvisti tukensa Länsi-Balkanin maille niiden pyrkimyksessä lähentyä Euroopan unionia ja tervehti Kreikan päätöstä järjestää Thessalonikissa Eurooppa-neuvoston yhteydessä EU:n ja Länsi-Balkanin maiden huippukokous.

Eurooppa-neuvosto ilmaisi tyytyväisyytensä EU:n ja Naton välisten pysyvien järjestelyjen saavuttamisesta ja toisti valmiutensa ottaa hoitaakseen Makedonian sotilasoperaation sekä ilmoitti halukkuutensa Bosnian operaation johtorooliin SFOR-joukkojen jälkeen.

Eurooppa-neuvosto totesi unionin laajentumisen vahvistavan suhteita Venäjän kanssa ja korosti unionin halua kehittää suhteita Moldovan, Ukrainan ja Valko-Venäjän kanssa. Eurooppa-neuvosto tukee pyrkimyksiä kehittää unionin rajat ylittävää yhteistyötä ja alueellista yhteistyötä koko Euroopassa sekä siihen soveltuvien unionin instrumenttien kehittämistä.

Lisäksi Eurooppa-neuvosto ilmaisi huolensa meriturvallisuudesta Prestige-öljytankkerin turman jälkeen sekä aikomuksensa ryhtyä toimiin vastaavien onnettomuuksien estämiseksi.

VALTIONEUVOSTON TIEDOTUSYKSIKKÖ TIEDOTE 334/2002