Uutinen 24.1.2003

YAUN keskustelee vuoden 2003 toimintaohjelmasta (VN-tiedote)

Euroopan unionin yleisten asiain ja ulkosuhteiden neuvosto (YAUN) kokoontuu 27. ja 28. tammikuuta Brysselissä. Suomesta kokoukseen osallistuu ulkoministeri Erkki Tuomioja.

Ulkosuhdeaiheissa neuvosto keskustelee EU:n painopisteistä konfliktineston alalla. Göteborgin Eurooppa-neuvostossa hyväksyttiin konfliktinesto-ohjelma ja annettiin neuvostolle tehtäväksi tarkastella kunkin puheenjohtajakauden alkaessa laajamittaisesti mahdollisesti uhkaavia konflikteja. Keskustelun pohjana on neuvoston sihteeristön laatima tilannekartoitus. Neuvosto priorisoi seurantakohteet.

Neuvostossa käsitellään myös entisessä Jugoslavian tasavallassa Makedoniassa meneillään olevan sotilaallisen kriisinhallintaoperaation siirtoa Natolta EU:lle. Tämä olisi EU:n ensimmäinen sotilaallinen kriisinhallintaoperaatio. EU:n ja Naton pysyvistä yhteistyöjärjestelyistä tehtiin periaatepäätös joulukuussa 2002 Kööpenhaminan Eurooppa-neuvoston yhteydessä. Päätös mahdollistaa sen, että EU voi kriisinhallintaoperaatioissaan tarvittaessa tukeutua Naton voimavaroihin.

Ulkosuhdeaiheissa käsitellään lisäksi Lähi-idän ja Irakin tilannetta. YK:n turvallisuusneuvosto saa 27. tammikuuta raportin YK:n asetarkastajien UNMOVIC:n ja IAEA:n työstä Irakissa. YAUN keskustelee myös Pohjois-Korean tilanteesta. Pohjois-Korean julistama ohjuskoetauko päättyy tänä vuonna, ja Pohjois-Korea on ilmoittanut vetäytyvänsä ydinsulkusopimuksesta, mikä on aiheuttanut lisää epävarmuutta Korean niemimaan tilanteessa.

EU-Afrikka-suhteissa esillä on mm. Lissabonissa järjestettäväksi suunniteltu EU-Afrikka-huippukokous ja suhtautuminen Zimbabwen osallistumiseen. Zimbabwen hallituksen jäsenille on aikaisemmin asetettu viisumikielto muiden pakotteiden ohella.

Yleisten asiain aluksi käydään avoin keskustelu neuvoston toimintaohjelmasta vuodelle 2003. Puheenjohtaja on toivonut, että keskustelussa keskityttäisiin Länsi-Balkaniin. Suomi pitää erityisen tärkeänä alueen maiden vastuuta omasta tulevaisuudestaan, sitoumusten tehokasta toimeenpanoa sekä EU-suhteiden syventämistä maiden omien ansioiden pohjalta.

Komissio esittelee neuvostossa kevään Eurooppa-neuvoston valmistelujen pohjana olevan nk. synteesiraportin. Raportin painopisteenä on vanhojen sitoumusten täyttäminen. Uusia aloitteita on aiempaa vähemmän. Raportin sisällöstä saatetaan käydä alustavaa keskustelua.

Myös kevään Eurooppa-neuvoston valmistelut saattavat nousta esiin. Suomen tavoitteena on, että YAUN koordinoi kevään Eurooppa-neuvoston valmisteluja Sevillan Eurooppa-neuvostossa sovittujen menettelyjen mukaisesti. Toimimalla näin Eurooppa-neuvostolle jää enemmän aikaa paneutua suuriin linjakysymyksiin.

Neuvostossa käsiteltäneen myös seuraavan komission nimittämiseen liittyviä toimia, joilla tähdätään siihen, että uusista jäsenmaista tulevien komission jäsenten toimikausi voisi alkaa 1. toukokuuta ja että seuraavan komission toimikausi voisi alkaa 1. marraskuuta. Ehdotettu etenemisjärjestys on Suomen hyväksyttävissä.

Laajentumisesta todetaan puheenjohtajamaa Kreikan työohjelma, joka tähtää liittymissopimusten allekirjoittamiseen Ateenassa 16. huhtikuuta. Suomi antaa Kreikalle täyden tukensa, jotta aikataulussa pysytään.

Valtioneuvoston tiedotusyksikkö TIEDOTE 18/2003