Uutinen 10.2.2003

Uusi kansalaisuuslaki hyväksyttiin

Eduskunta hyväksyi uuden kansalaisuuslain perjantaina 24.tammikuuta. Lain voimaantuloaika päätetään, kun presidentti vahvistaa lain. Sisäasiainministeriö arvioi, että laki tulee voimaan aikaisintaan toukokuun alussa mutta todennäköisemmin vasta kesällä. Ilmoituksia kansalaisuuden takaisin saamisesta voi lähettää vasta lain voimaantulon jälkeen, sitten kun lain soveltamista käsittelevä asetus ja menettelytapaohjeet on annettu ja ilmoituskaavakkeet ovat valmistuneet. Ne saataneen valmiiksi syksyyn mennessä.

Uusi laki sallii kansalaisuuden palauttamisen ilmoituksen perusteella niille, jotka ovat menettäneet Suomen kansalaisuuden vanhan lainsäädännön nojalla. Myös näiden henkilöiden jälkeläisillä on oikeus Suomen kansalaisuuden saamiseen. Ilmoitus on tehtävä viiden vuoden kuluessa lain voimaantulosta. Kansalaisuusilmoituksen voi aikanaan lähettää myös postitse Suomen diplomaattiseen edustustoon, konsulaattiin tai kunniakonsulaattiin. Ulkoministeriö ja suurlähetystöt tiedottavat asiasta lain voimaan tultua mm. verkkosivuillaan ja ulkosuomalaisten järjestöjen ja niiden julkaisujen kautta.

Ulkomaalaisvirasto

Sisäasiainministeriö

Ulkoasiainministeriö