Uutinen 14.3.2003

Eurooppa-neuvosto Brysselissä (VNK)

Valtioneuvosto päätti torstaina 13. maaliskuuta Suomen edustautumisesta Brysselin Eurooppa-neuvostossa 21. maaliskuuta.

Kokouksessa Suomea edustaa pääministeri Paavo Lipponen ulkoministeri Erkki Tuomiojan avustamana. Valtiovarainministeri Sauli Niinistö osallistuu kokoukseen sen käsitellessä talous- ja rahaliittoa koskevia kysymyksiä. Tasavallan presidentti Tarja Halonen osallistuu kokoukseen sen käsitellessä hänen toimivaltaansa kuuluvia asioita. Kokouksen pääteema on keväällä 2000 pidetyn Lissabonin Eurooppa-neuvoston seuranta.

Brysselin Eurooppa-neuvosto on kolmas Eurooppa-neuvoston ns. kevätkokous, jossa tarkastellaan Lissabonin strategian toimeenpanossa saavutettua edistystä ja pohditaan keinoja toimeenpanon tehostamiseksi. Strategian tavoitteena on luoda EU:sta kymmenessä vuodessa maailman kilpailukykyisin talous.

Komissio on laatinut Eurooppa-neuvostolle strategian toimeenpanoa käsittelevän synteesiraportin, joka julkistettiin tammikuussa. Tämän lisäksi kokousta on valmisteltu useissa ministerineuvoston kokouksissa. Yleisvastuu Eurooppa-neuvoston kokouksen sekä siellä hyväksyttävien päätelmien valmistelusta on yleisten asiain neuvostolla. Pyrkimyksenä on saavuttaa konkreettisia talouskasvua, työllisyyttä ja tuottavuutta kohentavia tuloksia, jotka ovat sopusoinnussa kestävän kehityksen vaatimusten kanssa.

Suomi painottaa erityisesti jo sovittujen tavoitteiden toimeenpanoa ja olemassa olevien välineiden kuten talouspolitiikan laajojen suuntaviivojen, työllisyyssuuntaviivojen ja sisämarkkinastrategian täysimääräistä hyödyntämistä. Suomen kannalta keskeisiä tavoitteita ovat myös sääntelyn parantaminen ja vaikutusarviointien käytön edistäminen, bioteknologiasektorin yhteistyön vahvistaminen ja sitä koskevan lainsäädäntöpaketin viimeistely sekä telesektorin ajankohtaisiin haasteisiin vastaaminen.

Eurooppa-neuvosto keskustelee myös tulevaisuuskonventin puheenjohtajan Valéry Giscard d’Estaingin selostuksen pohjalta konventin työn edistymisestä ja erityisesti toimielimiä koskevista kysymyksistä.

Ulkosuhdekysymyksiä ei ole tarkoitus varsinaisesti käsitellä, mutta Irakin tilanne noussee keskusteluun jossakin muodossa.

Eurooppa-neuvostoa valmistelevaa puheenjohtajamaan pääkaupunkikierrosta ei tällä kertaa järjestetä.

Valtioneuvoston tiedotusyksikkö TIEDOTE 70/2003