Uutinen 10.4.2003

Epävirallinen Eurooppa-neuvosto Ateenassa (VNK)

Valtioneuvosto päätti torstaina 10. huhtikuuta Suomen edustautumisesta Ateenan epävirallisessa Eurooppa-neuvostossa 16. huhtikuuta.

Kokouksessa Suomea edustaa pääministeri Paavo Lipponen ulkoministeri Erkki Tuomiojan avustamana. Tasavallan presidentti Tarja Halonen osallistuu kokoukseen sen käsitellessä hänen toimivaltaansa kuuluvia asioita.

Kreikka on kutsunut epävirallisen Eurooppa-neuvoston koolle Ateenassa 16. huhtikuuta iltapäivällä pidettävän liittymissopimusten allekirjoitustilaisuuden yhteyteen. Aamupäivällä pidettävän Eurooppa-neuvoston ainoa aihe on EU:n tulevaisuutta pohtivan valmistelukunnan, konventin, työskentelyn eteneminen, josta keskustellaan konventin puheenjohtajan Valéry Giscard d’Estaingin selostuksen pohjalta. Esillä ovat erityisesti toimielimiä koskevat kysymykset, joiden käsittely konventissa käynnistyy lähitulevaisuudessa, ja mahdollisesti myös konventin työn aikataulu.

Alustavien tietojen mukaan konventin puheenjohtaja tulee pyytämään Eurooppa-neuvostolta näkemyksiä siitä, miten taataan parempi tasapaino Eurooppa-neuvoston ja muiden neuvostokokoonpanojen välillä, mikä komission kokoonpano tulisi olla 27 jäsenvaltion unionissa, millaisia komission puheenjohtajan sekä Euroopan ulkoministerin nimitystapa ja valtaoikeudet tulisi olla sekä mikä rooli tulisi antaa kansallisten parlamenttien ja Euroopan parlamentin edustajista mahdollisesti muodostettavalle elimelle.

Konventin aikataulun osalta keskeinen kysymys on, edellytetäänkö yhä, että konventti päättää työnsä ennen 20. kesäkuuta järjestettävää Eurooppa-neuvostoa vai ollaanko sille halukkaita myöntämään lisäaikaa. Kysymys on kytköksissä myös seuraavan hallitusten välisen konferenssin aikatauluun, sillä useat jäsenvaltiot ovat vaatineet riittävää valmistautumistaukoa konventin ja hallitusten välisen konferenssin väliin.

Koska kyse on epävirallisesta kokouksesta, sen ei ole tarkoitus hyväksyä päätelmiä vaan keskustelu otetaan ainoastaan tiedoksi.

Valtioneuvoston tiedotusyksikkö Tiedote 108/2003