Uutinen 17.4.2003

Ulkoasiainministeriön myöntämät valtionavustukset kansalaisjärjestöjen Eurooppa-tiedotukseen v. 2003

Ulkoasiainministeriö on myöntänyt 27 kansalaisjärjestölle avustusta Eurooppa-tiedotukseen. Tukea saivat mm. Kehitysvammaliiton hanke selkokielisen esitteen laatimisesta EU:n toiminnasta ja tulevaisuudesta.

Valtion vuoden 2003 talousarvioon on varattu 505 000 euroa kansalaisjärjestöjen Eurooppa-tiedotukseen. Tästä summasta on eduskunnan päätöksen mukaisesti 219 000 euroa osoitettu Eurooppalainen Suomi ry:lle ja 51 000 euroa Vaihtoehto EU:lle Tiedotuskeskus ry:lle. Muuhun kansalaisjärjestöjen Eurooppa-tiedotukseen jäi kohdennettavaksi 235 000 euroa.

Valtionavustusta Eurooppa-tiedotukseen haki 31 järjestöä, joista tänä vuonna 27:lle päätettiin myöntää avustus. Käytettävissä ollut summa jaettiin täysimääräisenä.

Myöntämisperusteissa todettiin avun tavoitteena olevan Euroopan unioniin liittyvän tietouden lisääminen. Erityisen ajankohtaisina EU-kysymyksinä mainittiin EU:n tulevaisuus laajentuminen mukaanluettuna. Avustuksia myönnettäessä huomiota kiinnitettiin erityisesti hankkeen selkeyteen, ajankohtaisuuteen sekä kohderyhmän laajuuteen.

Tänä vuonna tukea saivat mm. Kehitysvammaliiton hanke selkokielisen esitteen laatimisesta EU:n toiminnasta ja tulevaisuudesta erityisryhmien käyttöön, venäjän- ja somalinkielisen Euroopan unionia käsittelevän aineiston tuottaminen sekä toisen kansallisen nuorisokonventin järjestäminen.