Uutinen 5.5.2003

Ulkoasiainministeriön Eurooppa-tiedotus toiminut 10 vuotta

Ulkoasiainministeriön Eurooppa-tiedotus juhlii touko-kesäkuussa kymmenvuotista toimintaansa.

Kansalaistiedottaminen alkoi maaliskuussa 1993, ja ensimmäinen toimipiste avattiin Helsinkiin kesäkuun alussa Eurooppa-tiedotuksen kansalaispalvelun nimellä. Saman vuoden helmikuussa olivat alkaneet Suomen varsinaiset EU-jäsenyysneuvottelut silloisen EY:n kanssa.

Eurooppa-tiedotuksen ensimmäinen tehtävä oli valmistautuminen EU-kansanäänestykseen lokakuussa 1994. Jäsenyysneuvottelut olivat haaste paitsi Suomen neuvottelijoille myös tiedotusvälineille ja kansalaisille, olivathan asiakokonaisuudet mutkikkaita ja vaikeaselkoisia. Viranomaisten ja kansalaisten molemminpuoliseen tiedonkulkuun haluttiin kanava, jonka kautta käydä vuoropuhelua. Yhdyskanavaksi perustettiin Eurooppa-tiedotus, joka levittäytyi 19:ään Suomen maakuntaan Ahvenanmaalta Rovaniemelle.

Vaikka Suomi unionin laajentumisen myötä on yhdeksäntenä EU-jäsenyysvuonnaan jo siirtymässä ns. vanhojen jäsenmaiden joukkoon, EU-tiedon tarve ei ole kadonnut vaan pikemmin lisääntynyt. Kysymykset ovat vuosien mittaan muuttuneet yksityiskohtaisemmiksi, vaikkakin valtaosa koskettelee edelleen yleistä EU-tietämystä ja -rahoitusta.

Juhlavuonnaan Eurooppa-tiedotus avaa myös uuden toimipisteen Porvooseen. Itä-Uudenmaan asiakaspalvelun avaamisen myötä aluetiedottajien verkko toimii kaikissa maakunnissa.

Suomen EU-jäsenyydestä ja unionista tiedottamisen ohella Eurooppa-tiedotus on vakiintumisensa myötä saamassa enemmän myös ministeriökohtaisia tehtäviä. Avoimuutta ja alueellista tasa-arvoa korostavan linjauksensa mukaisesti ulkoministeriö aloitti marraskuussa 2001 esittäytymiset maakunnissa. Toiminta jatkuu, ja aluetiedottajien kautta yhteydet paikallisiin toimijoihin tiivistyvät jatkossakin.

Seuraavassa on listattuna Eurooppa-tiedotuksen 10-vuotisjuhlavuoden tapahtumia pääkaupunkiseudulla. Asiakaspalvelut maakunnissa järjestävät omia tapahtumiaan, joista saa tietoa mm. Eurooppa-tiedotuksen verkkosivujen tapahtumakalenterista.

EUROOPPA-TIEDOTUS 10 VUOTTA 

8.5. klo 10.00 Suomen paikka maailmassa? EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikka -kirjan julkistaminen ulkoasiainministeriössä. Ulkoministeri Erkki Tuomiojan puheenvuoro, alustuksia kirjoittajilta, keskustelua vetää apulaisosastopäällikkö Aapo Pölhö UM:stä.

12.5. klo 18-19.30 Euroopan unionin tulevat kasvot -yleisötilaisuus Pasilan pääkirjastossa. Austajina tohtori Teija Tiilikainen ja tutkija Peter Ekholm

28.5. klo 10.30 Itä-Uudenmaan toimipisteen avajaiset Porvoon kaupunginkirjastossa, Papinkatu 20. Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paula Lehtomäen avauspuheenvuoro

2.6. klo 16-18 Juhlavastaanotto ja valokuvanäyttely. Ulkoministeri Erkki Tuomioja isännöi

12.6. klo 15-19 Valokuvanäyttely ja yleisöluento ulkoasiainministeriön Avoimet ovet -päivänä lehdistö- ja kulttuuriosastolla (UM Press), Kanavakatu 3 C

12.6. klo 12-19 Lasipalatsin toimipisteessä avoimet ovet ja kahvitarjoilu klo 12-15. Yleisten EU-oikeudellisten asioiden yksikön päällikkö Sakari Vuorensola UM:stä vastaa yleisön kysymyksiin klo 16-18.

Lisätietoja:

Pirkko Hämäläinen,

yksikön päällikkö

puh. (09) 1605 5813, 040-5515 787

faksi (09) 1605 6477

sähköposti: pirkko.hamalainen@formin.fi

Päivi Toivanen,

julkaisutoimittaja

puh. (09) 1605 5846, 040-5609 020

faksi (09) 1605 6477

sähköposti: paivi.toivanen@formin.fi

tai Eurooppa-tiedotuksen aluetiedottajat maakunnissa, puhelin 010 3456 700