Uutinen 23.5.2003

Eurooppa-tiedotuksen 20. asiakaspalvelu avataan Porvoossa

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paula Lehtomäki avaa 28. toukokuuta ulkoasiainministeriön 20:nnen Eurooppa-tiedotuksen asiakaspalvelun Porvoon kaupunginkirjastoon. Itä-Uudenmaan toimipisteen avaamisen myötä tähän saakka 19 maakunnassa toiminut Eurooppa-tiedotuksen verkko kattaa kaikki maakunnat. Itä-Uusimaa sai maakuntaoikeudet vuonna 2001. Tähän asti se on kuulunut Lasipalatsin Eurooppa-tiedotuksen toimialueeseen.

Eurooppa-tiedotuksen Itä-Uudenmaan aluetiedottajana aloittaa VM Christina Lehtinen. Itä-Uudenmaan Liljendalista kotoisin oleva Lehtinen on aiemmin työskennellyt runsaat kaksi vuotta Lasipalatsin asiakaspalvelun EU-neuvojana.

Eurooppa-tiedotus juhlii touko-kesäkuussa kymmenvuotista toimintaansa. Kansalaistiedottaminen alkoi maaliskuussa 1993, ja ensimmäinen toimipiste avattiin Helsinkiin 2. kesäkuuta kansalaispalvelun nimellä. Sen ensimmäinen tehtävä oli valmistautuminen EU-kansanäänestykseen lokakuussa 1994. Vaikka Suomi yhdeksäntenä EU-jäsenyysvuonnaan on unionin laajentumisen myötä jo siirtymässä ns. vanhojen jäsenmaiden joukkoon, EU-tiedon tarve ei ole kadonnut vaan pikemmin lisääntynyt. Kysymykset ovat vuosien mittaan muuttuneet yksityiskohtaisemmiksi, joskin valtaosa koskettelee edelleen yleistä EU-tietämystä ja -rahoitusta.

Eurooppa-tiedotuksen tehtävänä on on tuottaa ja välittää tietoa Euroopan yhdentymisestä ja Suomen unionijäsenyydestä. Lähtökohtana on kansallinen näkökulma, tavoitteena on tarjota monipuolista aineistoa ja erilaisia näkemyksiä mielipiteenmuodostukseen ja EU-asioista käytävän kansalaiskeskustelun pohjaksi. Tiedottamisessa pyritään avoimuuteen ja olemaan lähellä kansalaista.

Aluetiedottaja kiertää maakunnassa luennoimassa, osallistuu EU-aiheisiin tilaisuuksiin ja niiden suunnitteluun sekä vastaa asiakaspalvelusta. Toimipisteisiin kansalaiset ovat tervetulleita kysymään neuvoa, hakemaan aineistoa tai etsimään tietoa. Lähtökohtana on, että kaikkea voi kysyä. Kysymykset joihin aluetiedottaja ei osaa suoralta kädeltä vastata, ohjataan asiantuntijoille tai tieto etsitään asiakkaalle. Eurooppa-tiedotuksella on varsin laaja, oma julkaisutoiminta suomen- ja ruotsin kielellä. Julkaisut löytyvät myös internetistä. Kaikki julkaisut ovat muun palvelun tavoin maksuttomia.

Avajaispäivänä Itä-Uudenmaan Eurooppa-tiedotus tarjoaa yleisölle kahvia klo 12-17. Aluetiedottaja pitää iltapäivän aikana lyhyitä tietoiskuja toiminnasta. Itä-Uudenmaan Eurooppa-tiedotus sijaitsee Porvoon kaupunginkirjaston II kerroksessa Papinkatu 20:ssä.