Uutinen 17.7.2003

Eräiden väriaineiden käyttö tekstiileissä ja nahkatuotteissa kielletään (STM)

Valtioneuvosto on antanut 10.7.2003 asetuksen, jolla kielletään tiettyjen atsovärien myynti ja käyttö tekstiili- ja nahkatuotteissa.

Asetuksella toimeenpannaan kaksi EY-direktiiviä.

Direktiivillä 2002/61/EY kielletään kahdenkymmenenkahden atsoväreistä lohkeavan aineosan käyttö sellaisissa tekstiili- ja nahkatuotteissa, jotka voivat joutua pitkäksi aikaa kosketuksiin ihon kanssa tai suuhun. Tällaisia tuotteita ovat esim. vaatteet, vuodevaatteet, jalkineet, käsineet, käsilaukut, kukkarot ja lompakot sekkä tekstiili- ja nahkalelut ja lelut, joissa on tekstiili- ja nahkaosia. Väriaineet kielletään, koska ne saattavat aiheuttaa vaaran sairastua syöpään.

Direktiivillä 2003/3/EY edellä mainitun direktiivin liitteeseen lisättiin uusi sininen väriaine, koska se on todettu vaikeasti hajoavaksi ja erittäin myrkylliseksi vesiympäristölle.

Edellä mainittuja aineosia vapauttavia atsovärejä ei käytetä Euroopassa, vaan ne tulevat tänne lähinnä tuontitavaroissa. Kyseisiä väriaineita käytetään tavallisimmin Kauko-Idässä valmistetuissa tekstiili- ja nahkatuotteissa. Asetus vaikuttaa pääasiassa tällaisten tuotteiden maahantuontiin.

Asetus tulee voimaan 15. heinäkuuta 2003 ja sitä on sovellettava 11.9.2003 alkaen.

Lisätietoja: neuvotteleva virkamies Juha Pyötsiä, STM, puh. (09) 160 73922

Sosiaali- ja terveysministeriö Tiedote 194/2003