Uutinen 23.7.2003

Legendaa EU-direktiiveistä

Hiljattain tiedotusvälineissä esillä olleet kirjoitukset EU:n kaavailemasta grillauskiellosta ovat perättömiä.

Kuva: Euroopan komission Suomen edustusto

Komission suomalainen päätiedottaja Reijo Kemppinen vakuuttaa, ettei komissiolla ole aikomusta kieltää Suomenkin kesään olennaisesti kuuluvaa grillaamista tai grilliruokien syömistä. Kemppinen arvelee monen grilliensä ääressä touhunneen suomalaisen mananneen EU:n pykälänikkareita. Kemppinen ei ole itsekään luopunut perisuomalaisista tavoista, vaikka hän on jo pitkään asunut Brysselissä. Grilli lämpiää myös Kemppisen puutarhassa.

Väärinkäsityksen ovat aiheuttaneet jo kaavaillun ”tervadirektiivinkin” yhteydessä esille tulleet ns. PAH-ydisteet eli polysykliset aromaattiset hiilivedyt, joita saattaa syntyä esim. savustuksen yhteydessä. Samoja PAH-yhdisteitä esiintyy myös tervassa, jonka, markkinoille luovuttaminen tulee olemaan kielletty 1.9.2006 alkaen. Suomi tulee ajamaan tervan käytölle poikkeuslupaa kulttuurihistoriallisesti merkittävien kohteiden suojaamiseksi.

Joskus EU:n uskotaan antaneen direktiivejä, joita se ei ole tosiasiassa antanut. EU-direktiivit saatetaan sekoittaa esim. standardeihin. Tällaisena esimerkkinä voidaan mainita esim. ”leikkikenttädirektiivi”. EU ei ole antanut leikkikenttiin liittyvää lainsäädäntöä. Leikkikenttien kunnostuksesta ja huollosta sekä välineille annetuista vaatimuksista on seitsemänosainen eurooppalainen standardi SFS-EN 1176. Kahdeksas standardi SFS-EN 1177 käsittelee leikkikenttien iskua vaimentavia alustoja. Kuluttajavirasto valvoo leikkikenttävarusteiden turvallisuutta tuoteturvallisuuslain perusteella.

Tämä joulupukki viettää ansaittua kesälomaa, eikä piittaa EU:n direktiiveistä.

Eräs brittiläinen tavarataloketju väitti, että eurooppalainen tasa-arvodirektiivi kieltää yritystä myymästä joulupukin asuja, jos rinnalla ei samaan aikaan ole tarjolla myös joulumuorin asuja. EU:n tasa-arvodirektiivin tavoitteena on estää sukupuolinen syrjintä työpaikoilla, mutta sillä ei ole mitään tekemistä kyseisen tavarataloketjun joulupukinasujen myynnin kanssa.

Jouluun liittyy myös legenda ”joulukuusidirektiivistä”, jonka mukaan noin 98 % Suomessa myytävistä joulukuusista on laittomia. Direktiivin mukaan joulukuusen alaleveyden ja pituuden suhde tulee olla 1:4 tai 1:5 ja valo ei saa näkyä läpi kuusen alaosan lieriömäisestä osasta, jonka leveys on puolet alaosan leveydestä ja korkeus noin puolet kuusen korkeudesta. Vain eräät Tanskasta ja Belgiasta tuodut kuuset täyttävät direktiivin vaatimukset. Todellisuudessa yksittäistä joulukuusidirektiiviä ei ole olemassa.

Kiertääpä huhu ”tulitikkudirektiivistäkin” eli työturvallisuusdirektiivin eräässä pykälässä säädetään tulitikun raapaisutapa. Tulitikku pitää raapaista pitäen tikkua 45 asteen kulmassa raapaisupintaan nähden, ja raapaisun tulee tapahtua raapaisijasta poispäin. Työturvallisuutta määrittävissä direktiiveissä ei ole mainintaa tulitikun raapaisuohjeista.

Mistä direktiivilegendat sitten saavat alkunsa? Yleensä väärinkäsitykset saavat alkunsa huolimattomasta tiedottamisesta. Joskus myös tiedotusvälineille sattuu lipsahduksia. Kiireisellä aikataululla työskentelevillä ei aina riitä aikaa taustojen perinpohjaiseen selvittämiseen. Usein direktiivit myös yksinkertaistuvat ja muuntuvat kansankielessä, jolloin niiden alkuperäinen tarkoitus myös ymmärretään väärin. Saattaapa joku tarkoituksellakin pistää huhun hullunkurisesta direktiivistä liikkeelle.

Kim Kuivalainen

Aluetiedottaja

Lapin Eurooppa-tiedotus