Uutinen 23.7.2003

Maatalous- ja kalastusneuvosto saavutti poliittisen yhteisymmärryksen hygienialainsäädännön uudistamisesta (MMM)

Maatalous- ja kalastusneuvosto kokoontui Brysselissä 22.7.2003.

Neuvosto saavutti poliittisen yhteisymmärryksen hygienialainsäädännön uudistamista koskevan paketin vielä avoinna olleista osista. Neuvosto keskusteli myös alustavasti muuntogeenisten, luonnonmukaisten ja tavanomaisten kasvien rinnakkaiseloa koskevista suuntaviivoista, jotka komissio hyväksynee 23.7.2003. Lisäksi neuvoston asialistalla oli kalastusasioita sekä keskustelu Cancúnin WTO-ministerikokouksen maataloutta koskevista kysymyksistä. Neuvoston A-listalla hyväksyttiin mm. muuntogeenisten elintarvikkeiden ja rehujen hyväksymistä sekä merkintää ja jäljitettävyyttä koskevat asetusehdotukset sekä rehujen lisäaineita koskeva asetus. Suomen kokouksessa edusti maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaoja.

Hygienialainsäädännön kokonaisuudistus on ollut vireillä jo kolme vuotta. Neuvoston nyt paketin vielä avoinna olevista osista saavuttama poliittinen yhteisymmärrys tarkoittaa sitä, että neuvoston yhteinen kanta voidaan toimittaa Euroopan parlamenttiin toista lukemista varten. Tavoitteena on, että koko hygienialainsäädäntöpaketti tulisi voimaan 1.1.2006.

Neuvosto keskusteli myös alustavasti muuntogeenisten, luonnonmukaisten ja tavanomaisten kasvien rinnakkaiseloa koskevista suuntaviivoista, jotka komissio hyväksynee 23.7.2003. Suuntaviivojen tarkoituksena on luoda pelisäännöt sille, miten jatkossa voidaan viljellä ja välttää näiden erilaista tuotantotapaa edustavien kasvien sekoittuminen. Osa jäsenvaltioista edellytti suuntaviivoja tiukempaa sääntelyä, esimerkiksi EU-tasolla annettavaa asetusta.

Kalastuskysymysten osalta neuvosto ei päässyt eteenpäin läntisten vesialueiden kalastusta koskevassa asiassa. Neuvosto keskusteli myös turskan ja kummeliturskan elvytystoimenpiteistä. Molempien asioiden osalta neuvotteluja jatketaan ja niihin palataan syksyllä.

Tulevien WTO-neuvotteluiden osalta neuvosto kävi keskustelun Cancúnin ministerikokouksen maatalouskysymyksistä sekä kesäkuussa päätetyn yhteisen maatalouspolitiikan uudistamisen vaikutuksista tuleviin neuvotteluihin. Neuvosto totesi, että yhteisen maatalouspolitiikan uudistaminen tarkoittaa WTO-neuvottelumielessä sitä, että EU on tullut paljon neuvottelukumppanien vaatimuksia vastaan mm. sisäistä tukea koskevissa kysymyksissä. Nyt muiden neuvottelukumppanien olisi syytä liikkua omissa kannoissaan. EU on laatinut maatalousuudistuksen WTO-vaikutuksista erillisen selvityksen WTO-neuvotteluja varten.

Neuvoston muissa asioissa kuultiin komission katsaus BSE-tilanteeseen, saatiin komission selvitys Salzburgissa marraskuussa pidettävästä maaseudun kehittämistä käsittelevästä konferenssista sekä eräiden maiden pyynnöstä keskusteltiin Keski-Eurooppaa vaivaavasta kuivuudesta.

Lisätietoja:
/> Maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaoja, p. 040-740 6003

Maatalousneuvos Matti Hannula, maa- ja metsätalousministeriö, p. 040-760 5954