Uutinen 23.9.2003

Viron naiset odottavat EU:lta tukea tasa-arvotyöhön

”Kersti Pornov ja Astrid Hindriks toivovat Viron EU-jäsenyyden lisäävän naisten ja miesten välistä tasa-arvoa”.

Kodanikujulgus –yhdistys kokoaa Pärnun ympäristössä yhteen naisjärjestöjen edustajia. Kodanikujulgus, suomeksi siviilirohkeus, toimii foorumina eri toimijoiden välillä naisten, lasten ja vanhusten aseman parantamiseksi Pärnun seudulla. Lisäksi yhdistus rohkaisee naisia osallistumaan aktiivisesti yhteiskunnalliseen päätöksentekoon ja politiikkaan.

Ryhmä yhdistyksen jäseniä vieraili Varsinais-Suomen Eurooppa-tiedotuksessa vajaa viikko Viron kansanäänestyksen jälkeen. Turussa järjestetty seminaari on osa virolaisryhmän laajempaa Suomeen, Ruotsiin ja ja Norjaan suuntautuvaa opintomatkaa.

” EQUAL-ohjelmasta rahoitettu Appelsiinipuu-projekti on tukenut maahanmuuttajanaisia jo pitkään sopeutumisessa suomalaiseen yhteiskuntaan”, kertoivat Maria Serrano ja Pauline Nigara Turun Naiskeskuksesta.

”Odotamme EU-jäsenyydeltä paitsi parempia toimintamahdollisuuksia, niin ennen kaikkea tukea tasa-arvotyöhön”, totesivat Astrid Hindriks ja Kersti Pornov Pärnusta. Naisten ja miesten välinen epätasa-arvo näkyy heidän mukaansa selvimmin työelämässä. Palkkaus ja nuorten naisten työllistyminen koetaan usein hankalimmiksi ongelmiksi.

Hindriksin ja Pornovin mukaan odotukset sosiaalipolitiikan alalla ovat suuria EU-jäsenyyden suhteen. Monet Virossa uskovat, että sosiaaliturvan taso tulee ajan myötä nousemaan EU:n vaikutuksesta.

Molemmat naisaktivistit katsoivat myös EU-jäsenyyden avaavan mahdollisuuksia oppimiseen ja näköalojen laajentumiseen ja eurooppalaisen yhteistyön kautta. Huolenaiheeksi EU-jäsenyyden myötä he nimesivät mahdollisesti moraalin ja eettisten näkemysten ja tapojen muuttumisen.

”EU-tuet ja -rahat ovat tärkeitä, mutta eniten odotamme EU:lta ja muilta jäsenmailta tukea tasa-arvon edistämiseen”, sanoi seminaarin päätteeksi Viron tulevaisuuteen luottavaisesti katsova Astrid Hindriks.