Uutinen 15.12.2003

Eurooppalainen sairaanhoitokortti käyttöön Suomessa ensi kesäkuun alusta

Suomessa otetaan 1.6.2004 käyttöön eurooppalainen sairaanhoitokortti, jonka avulla on mahdollista saada välttämätön sairaanhoito oleskeltaessa tilapäisesti toisessa EU-jäsenvaltiossa. Asiaa valmisteleva työryhmä luovutti 15.12. muistionsa sosiaali- ja terveysministeri Sinikka Mönkäreelle.

Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmä, joka valmistelee eurooppalaisen sairaanhoitokortin käyttöönottoa, on laatinut suunnitelman sairaanhoitokortin toteutuksesta Suomessa, sen kustannuksista sekä korttiin liittyvistä lainsäädännöllisistä muutoksista.

Kortti osoittaa, että henkilö on sairausvakuutettu jossakin jäsenmaassa ja että hänellä on oikeus saada toisessa jäsenmaassa oleskelun aikana välttämätön sairaanhoito.

Vastaavanlainen kortti tulee samanaikaisesti käyttöön kaikissa EU-jäsenmaissa. Poikkeuksena ovat jäsenmaat, joilla ei ennestään ole käytössä kansallista sairausvakuutuskorttia. Nämä maat ovat voineet pyytää siirtymäaikaa kortin käyttöönotolle. Siirtymäaika jatkuu 31.12.2005 asti.

STM:n 15.12. tiedote eurooppalaisesta sairaanhoitokortista