Uutinen 18.12.2003

335 000 euroa jaossa kansalaisjärjestöjen Eurooppa-tiedotukseen

Kansalaisjärjestöjen Eurooppa-tiedotukseen on haettavissa vuodelle 2004 valtionavustuksia 235 000 euroa. Lisäksi haettavana on 100 000 euroa kohdennettavaksi Euroopan parlamentin Suomen edustajien vaaleihin liittyvän tietouden lisäämiseen. Haku päättyy 31.1.2004 klo 16.15.

Ulkoasiainministeriö julistaa haettavaksi valtionavustukset kansalaisjärjestöjen Eurooppa-tiedotukseen. Valtion talousarvioesityksessä vuodelle 2004 on varattu valtionavustuksiin kansalaisjärjestöjen Euroooppa-tiedotukseen 605.000 euroa. Määrärahasta osoitetaan Eurooppalainen Suomi ry:lle 219 000 euroa ja Vaihtoehto EU:lle Tiedotuskeskus ry:lle 51 000 euroa. Haettavaksi jää:

1. 235 000 euroa kohdennettavaksi kansalaisjärjestöjen Eurooppa-tiedoukseen ja

2. 100.000 euroa kohdennettavaksi Euroopan parlamentin Suomen edustajien vaaleihin liittyvän tietouden lisäämiseen.

Avustusten tavoitteena on Euroopan unioniin liittyvän tietouden lisääminen. Ajankohtaisia kysymyksiä vuonna 2004 ovat EU:n tuleva perustuslaillinen sopimus, laajentumisen vaikutukset sekä Euroopan parlamentin vaalit.

Avustusten myöntämisessä, maksamisessa, käytössä ja käytön valvonnassa noudatetaan valtionavustuslakia (688/2001).

Hakemusten, jotka sisältävät toiminnan tai hankkeen kuvauksen, kustannusarvion ja rahoitussuunnitelman sekä selvityksen yhteisöistä, jotka ovat toiminnassa tai hankkeessa mukana tulee olla ulkoasiainministeriössä (Ulkoasiainministeriö, kirjaamo, PL 176, 00161 Helsinki) viimeistään 31. päivänä tammikuuta 2004 virka-ajan päättymiseen mennessä muutoin hakija menettää oikeutensa tulla huomioon otetuksi avustuksista päätettäessä.

Tarvittavat hakulomake, hankesuunnitelma ja yksityiskohtaisemmat hakuohjeet löytyvät alla olevista linkeistä. Hakulomakkeita ja -ohjeita voi myös tiedustella numerosta (09) 1605 5809.

Hakulomake

Hankesuunnitelma

Yksityiskohtaisemmat hakuohjeet