Uutinen 5.3.2004

Uudet jäsenmaat kiinnostavat myös suurten keskusten ulkopuolella

Laajentumiseen liittyviä kysymyksiä tarkastellaan Suomessa usein edelleenkin lähinnäi hyötyjen ja haittojen kannalta ja suurten keskusten näkökulmasta.

Turun Euroneuvontakeskuksen ja Eurooppa-tiedotuksen helmikuun alussa järjestämissä seminaareissa tuli selkeästi esiin se, että myös kasvukeskuksien ulkopuolisista seutukunnista on jo nyt varsin tiiviitä yhteyksiä ja kasvavaa kiinnostusta EU:n uusiin jäsenmaihin. Laajentuminen tuo edelleen uusia mahdollisuuksia ei vain yritysten vaan myös kuntien, koulutussektorin ja kansalaisjärjestöjen yhteistyöhön ja kansainvälistymiseen.

Lähetystöneuvos Toomas Kahur Viron suurlähetystöstä ja Heidi Kokki ja Timo Metsä-Tokila Turun Euroneuvontakeskuksesta

Varsinais-Suomen Eurooppa-tiedotus ja Turun Euroneuvontakeskus järjestivät helmikuun alussa laajenevan unionin tarjoamia mahdollisuuksia käsittelevän seminaarien sarjan. Kiertue ulottui Saloon, Uuteenkaupunkiin ja Loimaalle, joissa yhteistyökumppanina toimi seutukunnan kehittämiskeskus.

Seminaareissa käsiteltiin seutukuntien suoria taloussuhteita uusiin jäsenmaihin ja pohdittiin EU:n rakennerahastouudistuksen vaikutuksia vuoden 2006 jälkeen. Lisäksi esillä oli EU:n ystävyyskuntaohjelman ”town-twinningin” mahdollisuudet edistää kansalaisten suoria yhteyksiä vanhojen ja uusien EU-maiden välillä. Seminaarikiertue on osa laajempaa tiedotushanketta, johon Eurooppa-tiedotus ja Turun Euroneuvontakeskus ovat saaneet EU-tukea.

Salon tilaisuudessa lähetystöneuvos Toomas Kahur Viron suurlähetystöstä painotti Viron ja Suomen talouden yhteistyömahdollisuuksia erityisesti matkailun alalla. Päällikkö Timo Metsä-Tokila ja sihteeri Heidi Kokki Euroneuvontakeskuksesta lisäsivät, että Viroon liittyvät tiedustelut ovat olleet arkipäivää jo pitkään.

”Varsinais-Suomessa maakuntakeskuksen Turun ohella myös vireillä seutukunnilla on jo yhteyksiä uusiin jäsenmaihin”, toteaa aluetiedottaja Juhana Tuomola Europpa-tiedotuksesta.

Unkarin suurlähettiläs Gábor Zupkó painotti Uudenkaupungin seminaarissa Suomen ja Unkarin läheisiä suhteita myös laajentuneessa unionissa. ”Kielisukulaisuudesta johtuva läheisyys ja monipuoliset kulttuurisuhteet tulevat säilymään maidemme välillä, tästä esimerkkinä on vaikkapa Suomi-viikot Unkarin kouluissa”, totesi suurlähettiläs Zupkó. Komission Suomen edustuston vt. päällikkö Timo Pesonen painotti omassa puheenvuorossaan laajentumisen hyötyjen olevan huomattavia Suomelle.

Lähetystöneuvos Boleslaw Kosciukiewicz Puolan suurlähetystöstä piti Suomea monellakin tavalla mielenkiintoisina yhteistyökumppaneina. Loimaan seminaarissa esitelmöinyt Kosciukiewicz huomautti maidemme välisen kaupan tarjoavan vielä runsaasti käyttämättömiä, molempia hyödyttäviä mahdollisuuksia.