Uutinen 18.3.2004

Eurooppa-neuvosto Brysselissä 25. ja 26.3. (VN)

Valtioneuvosto päätti torstaina 18. maaliskuuta Suomen edustautumisesta Eurooppa-neuvostossa Brysselissä 25. ja 26. maaliskuuta. Suomea edustaa pääministeri Matti Vanhanen ulkoministeri Erkki Tuomiojan avustamana.

Valtiovarainministeri Antti Kalliomäki osallistuu kokoukseen sen käsitellessä talous- ja rahaliittoa koskevia kysymyksiä. Tasavallan presidentti Tarja Halonen osallistuu Eurooppa-neuvostoon sen käsitellessä hänen toimivaltaansa kuuluvia asioita.

Kokouksen pääteema on keväällä 2000 pidetyn Lissabonin Eurooppa-neuvoston seuranta. Eurooppa-neuvosto on neljäs kevätkokous, jossa tarkastellaan Lissabonin strategian toimeenpanossa saavutettua edistystä ja pohditaan keinoja toimeenpanon tehostamiseksi. Strategian tavoitteena on luoda EU:sta kymmenessä vuodessa maailman kilpailukykyisin talous. Komissio on laatinut Eurooppa-neuvostolle strategian toimeenpanoa käsittelevän raportin, joka sisältää myös maakohtaiset edistymisarviot.

Päävastuu Eurooppa-neuvoston ja siellä hyväksyttävien päätelmien valmistelusta on yleisten asiain neuvostolla, mutta kokousta on valmisteltu useissa eri neuvostokokoonpanoissa, jotka ovat laatineet omat esityksensä Eurooppa-neuvostolle. Pyrkimyksenä on saavuttaa konkreettisia talouskasvua, työllisyyttä ja tuottavuutta kohentavia tuloksia, jotka ovat sopusoinnussa kestävän kehityksen vaatimusten kanssa. Lisäksi on määrä sopia Lissabonin strategian toimeenpanon välitarkastelun toteuttamistavasta.

Eurooppa-neuvosto keskustelee myös hallitustenvälisen konferenssin tilasta ja pohtii mahdollisuuksia neuvottelujen uudelleen käynnistämiseksi puheenjohtajavaltio Irlannin laatiman raportin pohjalta.

Espanjassa 11. maaliskuuta tapahtuneen terrori-iskun vuoksi esille nousee myös EU:n terrorisminvastaisen yhteistyön tiivistäminen.

Ulkoministerit keskustelevat illallisellaan lisäksi ajankohtaisista ulkosuhdekysymyksistä.

Lisätietoja: neuvotteleva virkamies Markku Keinänen, valtioneuvoston EU-sihteeristö, p. (09) 1602 2184

Tiedote 86/2004