Uutinen 19.3.2004

EU:n ulkoministerit valmistelevat Eurooppa-neuvostoa ja Asem-ulkoministerikokousta

EU:n yleisten asiain ja ulkosuhteiden neuvosto kokoontuu Brysselissä maanantaina 22. maaliskuuta. Kokouksen pääaiheita ovat maaliskuun Eurooppa-neuvoston sekä Asem-ulkoministerikokouksen valmistelu. Suomea neuvostossa edustavat ulkoministeri Erkki Tuomioja ja ministeri Paula Lehtomäki.

Neuvosto hyväksyy Eurooppa-neuvoston asialistan, joka muodostaa pohjan Eurooppa-neuvostossa hyväksyttäville päätelmille. Eurooppa-neuvosto keskittyy työllisyyden ja kilpailukyvyn parantamista koskeviin toimiin ja niin sanotun Lissabonin strategian toimeenpanon seurantaan. Puheenjohtaja laatii Eurooppa-neuvostolle myös raportin hallitustenvälisen konferenssin (HVK) neuvottelujen uudelleen käynnistämisen edellytyksistä ja aikataulusta. Lisäksi pohditaan unionin toimia terrorismin vastustamiseksi 19. maaliskuuta kokoontuvan ylimääräisen oikeus- ja sisäasiainneuvoston toimenpide-ehdotusten pohjalta. Keskustelua käydään myös ajankohtaisista ulkosuhdeaiheista.

Suomi on korostanut, että Lissabonin strategian toteuttamisessa tulee panostaa jo tehtyjen sitoumusten täytäntöönpanoon eikä luoda uusia prosesseja tai tavoitteita. Kevään Eurooppa-neuvostossa on keskityttävä Euroopan taloudellisen kasvun edistämiseen investointeja lisäämällä, innovaatiotoimintaa edistämällä ja kilpailukykyä parantamalla. Lisäksi on parannettava työmarkkinoiden joustavuutta ja niiden houkuttelevuutta, satsattava inhimilliseen pääomaan sekä huolehdittava julkisen talouden kestävyydestä.

Suomi katsoo, että HVK-neuvotteluja olisi jatkettava viipymättä ja rakennettava jo saavutetun yhteisymmärryksen varaan. Tärkeää on saavuttaa neuvotteluratkaisu, joka takaa jäsenvaltioiden tasa-arvoisuuden sekä unionin päätöksenteon tehokkuuden ja toimintakyvyn. Tämä edellyttää joustavuutta kaikkien neuvotteluosapuolten taholta. Lopputuloksen hyväksyttävyys edellyttää myös, että kaikkia vielä avoinna olevia kysymyksiä ehditään asianmukaisesti käsitellä ja että lopullinen neuvotteluratkaisu syntyy kaikkien valtuuskuntien myötävaikutuksella.

Suomi tukee puheenjohtajan lähestymistapaa ja esitettyjä toimia terrorisminvastaisen yhteistyön tehostamiseksi. Keskeistä on panostaa uusien toimien ohella jo tehtyjen sitoumusten toimeenpanoon. Tampereen Eurooppa-neuvoston päätökset tarjoavat erinomaiset lähtökohdat terrorisminvastaiseen taisteluun, ja niiden täytäntöönpanoon olisi kiinnitettävä erityistä huomiota. Myös unionin ulkoisen toiminnan yhtenäisyyden lisääminen on ensiarvoisen tärkeää.

Ulkosuhteissa maanantain neuvosto käsittelee Länsi-Balkanin tilannetta ja erityisesti viime päivien levottomuuksia serbien ja albaanien välillä Kosovossa ja Serbiassa. Väkivaltaisuuksissa on kuollut ainakin 31 ja loukkaantunut runsaat 500 ihmistä. Vakavat levottomuudet Kosovossa ja Serbiassa osoittavat, miten hauras alueen vakaus on ja miten nopeasti tilanne voi muuttua. Keskeistä on nyt saada väkivalta ja kostonkierre loppumaan.

Neuvosto valmistelee lisäksi 17. ja 18. huhtikuuta Irlannissa järjestettävää Aasian ja Euroopan maiden yhteistä Asem-ulkoministerikokousta. Esillä on Asem-prosessin laajentaminen, joka on ollut vireillä pitkään. Aasian maat ovat esittäneet, että kolme Asemin ulkopuolella olevaa Kaakkois-Aasian Asean-järjestön maata Myanmar (entinen Burma), Laos ja Kambodzha otettaisiin mukaan Asem-prosessiin. EU ei ole toistaiseksi hyväksynyt tätä erityisesti Myanmarin ihmisoikeus- ja demokratiapuutteiden vuoksi ja on pyrkinyt löytämään vaihtoehtoisia lähestymistapoja. EU on myös edellyttänyt, että uudet EU:n jäsenmaat tulee ottaa joka tapauksessa prosessiin mukaan. On toivottavaa, että laajentumiskysymys ratkaistaisiin viimeistään Asemin huippukokouksessa Hanoissa lokakuussa 2004. Suomen EU-puheenjohtajakaudella on tarkoitus järjestää seuraava Asem-huippukokous syyskuussa 2006.

Esillä on myös puheenjohtajavaltion raportti tähän asti tehdystä työstä EU:n Lähi-itä-strategian laatimiseksi. Thessalonikin Eurooppa-neuvostossa 2003 sovittiin, että EU valmistelee työohjelman EU:n ja arabimaailman vuoropuhelun ja yhteistyön kehittämisestä. Työohjelma hyväksyttiin joulukuun Eurooppa-neuvostossa, ja yleisten asiain ja ulkosuhteiden neuvosto on Irlannin puheenjohtajakaudella jatkanut sen kehittämistä Lähi-idän strategiaksi. Tavoitteena on, että laadittava strategia tukee Lähi-idän maiden uudistuksia, edistää moniarvoisuutta ja demokratiaa sekä edesauttaa taloudellisen kasvun toteutumista. Kyseessä on osa Euroopan turvallisuusstrategian toimeenpanoa. Lähi-idän strategiatyön on määrä valmistua niin, että kesäkuun Eurooppa-neuvosto voisi hyväksyä sen.

Neuvosto käsittelee lisäksi tilannetta Iranissa ydinohjelman ja maan ihmisoikeustilanteen kannalta.

Lisätietoja: ylitarkastaja Lotta Lindegren, valtioneuvoston EU-sihteeristö, p. (09) 1602 2150 ja lähetystöneuvos Anne Huhtamäki, ulkoasiainministeriö, p. (09) 1605 6097 tai 040 546 0456