Uutinen 3.6.2004

Kypros esittäytyi Kokkolassa

Kyproksen vuoro oli esittäytyä 25.5. Kokkolassa Eurooppa-tiedotuksen seminaarisarjassa, jossa uudet EU-maat ovat kevään mittaan tulleet tutummiksi eri kaupungeissa.

UM:n apulaisosastopäällikkö Jari Gustafsson pohti mm. pienten yritysten haasteita puhuessaan Kokkolassa.

Kokkolassa aiheena oli kauppapolitiikka, ja paikalla oli Kyproksen suurlähettiläs Loria Markides.

– Laajentumisella on myöteinen vaikutus koko Euroopan unioniin, uskoo suurlähettiläs.

– Kypros tuo unioniin mukanaan terveellä pohjalla olevan yhteiskunnan, jossa on tilaa yrittämiselle ja hyvä elää.

Kyproksen ominaispiirre on suurlähettiläs Markidesin mukaan se, että maa on kulttuurien kohtauspaikka, jossa työskentelee myös varsin paljon muista maista tulleita työntekijöitä.

– Kulttuurit ovat vuosisatoja kohdanneet eri yhteyksissä Kyproksen alueella.

Jäsenyyden huonoksi puoleksi suurlähettiläs näki sen, että se on tuonut myös kustannuksia.

– Kun markkinat ovat vapautuneet avoimelle kilpailulle, erilaisten hyödykkeiden ja polttoaineen hinta on noussut.

Lähettiläs toivoo, että tulevaisuudessa myös Turkki olisi EU:n jäsen. Kyproksen kohdalla hän näkee tarpeelliseksi sen, että unionin perusperiaatteita noudatetaan, jolloin myös yhteistyö saaren kreikkalaisen ja turkkilaisen osan kesken toimii.

UM:n kauppapoliittisen osaston apulaisosastopäällikkö Jari Gustafsson korosti alustuksessaan, että laajentunut unioni tarjoaa yrityksille hyvän mahdollisuuden kokeilla siipiään läheisemmillä alueilla ennen kuin ne siirtyvät maailmanmarkkinoille.

Jos katsotaan Keski-Pohjanmaata ja Kyprosta, veneteollisuus ja kemian sektori edustavat maissamme aivan maailman huippuosaamista. Niinpä pienenkin yrityksen saattaa olla kannattavaa nopeastikin aloittaa vienti, jotta se tulevaisuudessakin selviytyy unionin sisämarkkinoilla.

– Viennin haasteet tulee kokea myös mahdollisuutena oppia uutta, totesi apulaisosastopäällikkö Gustafsson.

UM:n ja Kokkolan seudun elinkeinoyhtiön Kosekin kanssa yhteistyönä järjestettyä seminaaria seurasi kattava joukko maakunnan yrittäjiä runsaasta 50 yrityksestä. Osallistujat ilmaisivat tyytyväisyytensä seminaarin avoimeen henkeen ja konkreettiseen, käytännön kokemukseen perustuvaan sisältöön.

Seminaarin yhteydessä he vierailivat myös Keski-Pohjanmaan liitossa ja Kokkolan kaupungin edustajien luona sekä tutustuivat K.H. Renlundin taidemuseon kokoelmiin.

Kyproksen suurlähettiläs Loria Markides ja maakuntajohtaja Altti Seikkula Keski-Pohjanmaan liitosta vaihtoivat näkemyksiä kauppapolitiikan seminaarissa