Uutinen 11.6.2004

Euroopan parlamentin vaalit

Euroopan parlamentin vaalit pidetään 13. kesäkuuta 2004. Eurooppa-tiedotuksen vaalisivuilta löydät sekä tietoa vaaleista ja Euroopan parlamentista että suomalaisten puolueiden keskeisimmät vaaliteemat ja ehdokkaat.

Äänestyspaikat ovat Suomessa avoinna sunnuntaina 13.6. kello 9-20.

Tietoa äänestyspaikoista on oikeusministeriön vaalisivuilla

www.vaalit.fi/14166.htm

Europarlamenttivaalien tulos julkistetaan Suomessa 13. kesäkuuta kello 23. Julkiseksi tulee tuolloin tulos, joka on siihen mennessä ehditty laskea. Äänestysprosentti julkistetaan kuitenkin jo kello 22.

Mikä on Euroopan parlamentti?

Euroopan parlamentti on ainoa kansainvälinen toimielin, jonka kansalaiset valitsevat suorilla vaaleilla. Vaalit pidetään viiden vuoden välein, seuraavat 10. – 13. kesäkuuta 2004. Suomessa vaalipäivä on sunnuntai 13.6. ja ennakkoäänestyaika kotimaassa on 2.-8.6. sekä ulkomailla 2.-5.6.

Euroopan parlamentin työskentely

Euroopan parlamentin jäsenet työskentelevät kahdessa eri paikassa, parlamentin kotipaikassa Strasbourgissa sekä Brysselissä. Parlamentin täysistunnot järjestetään Strasbourgissa 12 kertaa vuodessa ja lisäksi pidetään ns. mini-istuntoja Brysselissä. Parlamentin jäsenet työskentelevät poliittisissa ryhmissä, joihin kuulutaan poliittisen suuntauksen, ei kansallisuuden perusteella sekä valiokunnissa, joissa valmistellaan täysistuntoasiat. Pysyviä valiokuntia on 17, niiden lisäksi parlamentti voi asettaa myös väliaikaisia valiokuntia tai tutkintavaliokuntia. Parlamentti työskentelee kaikilla unionin virallisilla kielillä, joita on tällä hetkellä 11 ja 1. toukokuuta lähtien 20. Parlamentin hallinnosta huolehtii Luxemburgissa toimiva pääsihteeristö. Poliittisilla ryhmillä on omat työntekijänsä ja parlamentin jäsenillä avustajansa.

Euroopan komissio tekee lakialoitteet ja Euroopan parlamentti päättää suurimmasta osasta unionin laeista ministerineuvoston kanssa. Parlamentin valta on vuosien saatossa kasvanut huomattavasti, mutta neuvosto on edelleen EU:n ylin lakiasäätävä elin. Parlamentin tehtäviin kuuluu lainsäädännön lisäksi unionin budjetin ja komission kokoonpanon hyväksyminen. Parlamentin enemmistön tuki tarvitaan myös EU:n uusien jäsenehdokkaiden hakemusten hyväksymiseksi.

Euroopan parlamentin vaalit

Tulevissa vaaleissa jäsenmaita on mukana jo 25 ja parlamenttiin valitaan 732 jäsentä. Edellisen kerran vaalit järjestettiin kesäkuussa 1999. Tuolloin 15 maasta valittiin yhteensä 626 jäsentä. Suoria vaaleja on järjestetty viidet vuodesta 1979 eli siitä lähtien kun parlamentaarisesta yleiskokouksesta tuli virallisesti parlamentti, joten eurovaalien historia on yli 20-vuotinen. Suomesta on tällä hetkellä 16 edustajaa, jotka edustavat kuutta suomalaista puoluetta ja kuuluvat parlamentissa viiteen poliittiseen ryhmään. Tulevissa vaaleissa Suomesta valitaan 14 jäsentä

Vaalijärjestelmiä on vuosien saatossa pyritty yhdenmukaistamaan EU:n jäsenmaissa, mutta merkittäviä eroja on yhä olemassa. Vaalien käytännön järjestelyistä vastaavat kansalliset viranomaiset. Suomessa järjestäjänä on oikeusministeriö, joka vahvistaa ehdokkaat ja vaalituloksen. Euroopan unionin omien vaalisäädösten mukaan vaalit on järjestettävä kesäkuussa ”pitkän viikonlopun” aikana kaikissa jäsenmaissa. Kukin jäsenmaa saa valita itse järjestääkö vaalit torstaina, perjantaina, lauantaina tai sunnuntaina. Suomessa vaalipäivä on sunnuntai. Ääniä ei kuitenkaan saa laskea ennen kuin viimeinenkin äänestyspaikka Euroopan unionissa on sulkeutunut. Europarlamenttivaalit toimitetaan kussakin jäsenvaltiossa valtion kansallisen vaalilainsäädännön mukaisesti. Tämän lisäksi noudatetaan EU:n vaalisäädöksen (vuodelta 1976, viimeiset muutokset vuodelta 2002) määräyksiä.

Euroopan parlamentin vaalitulospalvelu Brysselissä

Parlamentin tiedotusosasto välittää tulostietoja parlamentin lehdistökeskuksessa, internetissä ja Europe by Satellite -palvelun kautta. Euroopan parlamentissa Brysselissä on tavattavissa poliittisia johtajia ja analyytikoita tulosten kommentointia varten. Kautensa päättävä puhemies Pat Cox pitää lehdistötilaisuuden.

Euroopan parlamentti kokoaa, analysoi ja varmistaa vaalituloksia yhteistyössä EOS Gallupin ja IVUn kanssa ja julkaisee tulokset vaalisivuillaan:

www.elections2004.eu.int/elections.html

Vaalitapa Euroopan parlamentin jäsenten vaaleissa Tietosivu 01/04:

www.eurooppa-tiedotus.fi/netcomm/ImgLib/7/82/EP%20vaalitapatietosivu%2004.doc

MEP:in palkasta, korvauksista ja verotuksesta. Tietosivu 15/2001. Päivitetty 4/2004:

www.eurooppa-tiedotus.fi/netcomm/ImgLib/7/82/MEP%20tietosivu_2004_fi.doc

Ennakkoäänestyspaikat ulkomailla:

formin.finland.fi/netcomm/ImgLib/2/38/Eurovaali04.pdf

Oikeusministeriön Europarlamenttivaalisivut:

www.vaalit.fi/14166.htm

Europarlamenttivaaleissa on 227 ehdokasta

Europarlamenttivaalien ehdokaslistojen yhdistelmä on merkitty vaalitietojärjestelmän ehdokasrekisteriin. Vaaleissa on yhteensä 227 ehdokasta.

Vaaleissa on mukana 14 puoluetta. Niistä kahdeksalla on täydet 20 ehdokasta. Vaaliliitossa ovat Suomen Kristillisdemokraatit ja Perussuomalaiset.

Ehdokkaista 140 on miehiä ja 87 naisia. Kansanedustajia heistä on 14 ja nykyisiä europarlamentaarikkoja 11.

Jokaisesta ehdokkaasta on mainittu nimi, ehdokasnumero, ammatti, kotikunta sekä puolue.

192.49.229.35/EP2004/s/ehd_listat/kokomaa.html

Joitakin vaalikoneita:

MTV3: www.mtv3.fi/vaalikone/ 

Yleisradio: www.yle.fi/vaalit/ 

Helsingin Sanomat: href="HTTP://www.vaalikone.fi/euro2004/etusivu.jsp">www.vaalikone.fi/euro2004/etusivu.jsp

Turun Sanomat: href="HTTP://vaalikone.turunsanomat.fi/">vaalikone.turunsanomat.fi/

Alma Media: href="HTTP://vaalikone.almamedia.fi/vaalikone/mtv3.fi/">vaalikone.almamedia.fi/vaalikone/mtv3.fi/

Pohjolan Sanomat: href="HTTP://www.pohjolansanomat.fi/vaalikone/">www.pohjolansanomat.fi/vaalikone/

Savon Sanomat: href="HTTP://193.143.126.75/cf/vaalit04/vaalit04.cfm?depa=51&vaalikone=1">193.143.126.75/cf/vaalit04/vaalit04.cfm?depa=51&vaalikone=1

Eurooppalaisen Suomen Nuoret: www.eurooppanuoret.net/sivu.php?artikkeli_id=135

Puolueet vastasivat Eurooppa-tiedotuksen ja Suomi-Seuran vaalikyselyyn

Euroopan parlamentin Suomen tiedotustoimiston vaalit 2004 sivu

Suomalaiset MEPit kaudella 1999-2004

EU25-peli (Voita matka Brysseliin)