Uutinen 14.6.2004

Eurooppa-neuvosto ja HVK-istunto Brysselissä (VN)

Valtioneuvosto päätti torstaina 10. kesäkuuta Suomen edustautumisesta Eurooppa-neuvostossa ja hallitusten välisen konferenssin (HVK) istunnossa Brysselissä 17. ja 18. kesäkuuta. Kokouksissa Suomea edustaa pääministeri Matti Vanhanen ulkoministeri Erkki Tuomiojan avustamana. Tasavallan presidentti Tarja Halonen osallistuu kokouksiin niiden käsitellessä hänen toimivaltaansa kuuluvia asioita.

Eurooppa-neuvostossa on tarkoitus päättää Euroopan komission puheenjohtajaehdokkaasta sekä nimetä neuvoston pääsihteeri/korkea edustaja ja neuvoston apulaispääsihteeri. Muita pääteemoja ovat oikeus- ja sisäasioiden Tampereen ohjelman seuranta ja jatkosta sopiminen, terrorismin vastaisen julistuksen toimeenpanon seuranta, laajentuminen, EU:n tulevien rahoituskehysten jatkokäsittely sekä talous- ja työllisyyskysymykset. Asialistan valmistelusta vastaa yleisten asiain ja ulkosuhteiden neuvosto, joka vahvistaa lopullisen asialistan kokouksessaan 14. kesäkuuta.

Eurooppa-neuvosto keskustelee myös ajankohtaisista ulkosuhdekysymyksistä. Kokouksessa tarkastellaan Euroopan turvallisuusstrategian toteutuksen edistymistä. Eurooppa-neuvostolle raportoidaan joukkotuhoaseiden leviämisen estämistä koskevan strategian toteuttamisesta, EU:n konfliktinestoa koskevan ohjelman toteutuksesta sekä Euroopan turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta. Kokouksessa käsitellään myös komission ehdotusta Euroopan naapuruuspolitiikaksi. Ulkosuhdeaiheista esillä ovat Irak, Iran, Lähi-idän rauhanprosessi, ihmisoikeudet, Afrikka, transatlanttiset suhteet, EU:n Venäjä-, Kiina-, Japani- ja Latinalainen Amerikka -suhteet, Afganistan sekä hiv/aids.

Eurooppa-neuvoston yhteydessä järjestetään myös hallitustenvälisen konferenssin istunto valtion- tai hallitusten päämiesten tasolla. Sen on tarkoitus viedä päätökseen neuvottelut Euroopan unionille laadittavasta perustuslaillisesta sopimuksesta. Istuntoa valmistellaan ulkoministerien neuvotteluissa Luxemburgissa 14. kesäkuuta.

Lisätietoja: EU-asioiden valtiosihteeri Antti Peltomäki, p. (09) 1602 2180 ja ylitarkastaja Nina Hyvärinen, p. (09) 1602 2150, valtioneuvoston EU-sihteeristö

Valtioneuvoston tiedotusyksikkö Tiedote 187/2004