Uutinen 14.6.2004

HVK ja Eurooppa-neuvosto EU:n ulkoministerien asialistalla

EU:n yleisten asiain ja ulkosuhteiden neuvosto kokoontuu Luxemburgissa 14. kesäkuuta.

Kokouksen yhteydessä pidetään myös hallitustenvälisen konferenssin (HVK) työistunto. Kokouksissa on tarkoitus valmistella 17. ja 18. kesäkuuta Brysselissä pidettävää Eurooppa-neuvostoa ja EU:n päämiesten HVK-istuntoa. Suomesta Luxemburgin kokoukseen osallistuu ulkoministeri Erkki Tuomioja.

Ulkoministerit hyväksyvät kesäkuun Eurooppa-neuvoston asialistan. Eurooppa-neuvostossa on tarkoitus päättää komission puheenjohtajaehdokkaasta, sopia sisä- ja oikeusasioiden Tampereen ohjelman seuraavasta vaiheesta sekä seurata terrorismin vastaisten toimien toteuttamista. Suomi tukee Tampere II -ohjelman valmistelun aloittamista kesäkuussa.

Unionin tulevien rahoituskehysten osalta Eurooppa-neuvostossa ei ole tarkoitus käydä sisältökeskusteluja vaan keskittyä menettelytapoihin. Suomi katsoo, että päämiesten tulisi vahvistaa tavoite poliittisen yhteisymmärryksen saavuttamiseksi kesällä 2005. Ulkoministerit valmistelevat myös Eurooppa-neuvoston päätöstä Kroatian jäsenyyshakemuksesta. Muita kesäkuun Eurooppa-neuvostossa esillä olevia asioita ovat muun muassa talous-, työllisyys- ja ympäristöasiat sekä ajankohtaiset ulkosuhdekysymykset.

Eurooppa-neuvoston yhteydessä pidettävässä HVK-istunnossa on tarkoitus päättää neuvottelut EU:n uudesta perustuslaillisesta sopimuksesta. Ulkoministerikokouksen tavoitteena on saavuttaa yhteisymmärrys mahdollisimman monesta vielä auki olevasta EU:n politiikka-aloja koskevasta kysymyksestä, jotta Eurooppa-neuvostossa voitaisiin keskittyä vaikeimpiin toimielimiä koskeviin kysymyksiin eli äänivallan jakoon neuvostossa (määräenemmistön määritelmä) ja komission kokoonpanoon. Suomen kannalta keskeisimmät ulkoministerikokouksessa esillä olevat kysymykset koskevat kauppapolitiikkaa, rikosoikeutta ja koheesiopolitiikkaa (pohjoiset erittäin harvaan asutut alueet).

Unionin ulkosuhteiden osalta ulkoministerit käsittelevät kesäkuun lopussa Irakissa tapahtuvaa vallansiirtoa väliaikaiselle hallitukselle, siihen liittyvää YK:n turvallisuusneuvoston 8. kesäkuuta hyväksymää päätöslauselmaa Irakista sekä EU:n suhdetta Irakiin. EU:n ja Irakin suhteita koskevan keskustelun pohjana on komission ehdotus unionin keskipitkän ajan Irak-strategiaksi, joka on tarkoitus hyväksyä kesäkuun Eurooppa-neuvostossa. Komission ehdotukseen sisältyy kolme tavoitetta: Irakin kehitys vakaaksi ja demokraattiseksi maaksi, avoimen, vakaan, kestävän ja monipuolisen markkinatalouden luominen sekä Irakin integroituminen taloudellisesti ja poliittisesti alueeseensa ja avoimeen kansainväliseen järjestelmään.

Ministerit keskustelevat myös EU:n suhtautumisesta Burman mukaantuloon EU:n ja kymmenen Aasian maan Asem-yhteistyöhön. EU on aiemmin todennut, että Burma voisi liittyä Asemin jäseneksi tietyin ehdoin, jotka eivät kuitenkaan ole toistaiseksi täyttyneet. Kaakkois-Aasian yhteistyöjärjestö Asean esitti EU:lle jo vuonna 2001 vaatimuksen, että kolme järjestön viimeisintä jäsenmaata, mukaan luettuna Burma, tulee hyväksyä mukaan Asemiin, kun yhteistyötä seuraavan kerran laajennetaan. Asemin laajentumisratkaisu on tähän asti siirtynyt eteenpäin, mutta EU:n laajentumisen jälkeen yhteistyön jatkaminen ilman uusia EU-jäsenmaita olisi hyvin hankalaa.

Lähi-idän tilanteeseen liittyen ministerit keskustelevat muun muassa Israelin pääministerin Ariel Sharonin Gaza-suunnitelmasta, Gazan humanitaarisesta tilanteesta sekä EU:n ja kvartetin roolista Lähi-idän rauhanprosessissa. Ulkosuhdeaiheista neuvostossa ovat lisäksi esillä muun muassa EU:n joukkotuhoasestrategian toimeenpanon tarkastelu sekä Iranin tilanne.

Lisätietoja: ylitarkastaja Nina Hyvärinen, valtioneuvoston EU-sihteeristö, p. (09) 1602 2150 ja lähetystöneuvos Anne Huhtamäki, Eurooppa-osasto, ulkoasiainministeriö, p. (09) 1605 6097