Uutinen 23.6.2004

Äänestysprosentti nousi viime EU-vaaleista

Suomalaisten äänestäjien aktiivisuus vaaliuurnilla kasvoi viiden vuoden takaisten vaalien jälkeen miltei kymmenellä prosentilla.

Äänestysprosentti vuoden 2004 europarlamenttivaaleissa oli kaikkien äänten laskemisen jälkeen 41,1. Innokkaimmat äänestäjät olivat Helsingin vaalipiirissä, jossa 52,2 % äänioikeutetuista kävi valitsemassa ehdokkaansa. Rauhallisimmin vaaleihin suhtauduttiin Pohjois-Karjalassa, jossa äänestämässä kävi 32, 7 % äänioikeutetuista. Eniten ääniä vaaleissa keräsivät Anneli Jäätteenmäki (kesk) ja Alexander Stubb (kok).

Äänestäjien valitsemista ehdokkaista puolet (7) ovat jo ennestään europarlamentissa toimineita ja toinenkin puoli yhtä poikkeusta lukuunottamatta kansanedustajia.

Eurooppalaisessa vertailussa Suomen äänestysprosentti oli hieman alle jäsenmaiden keskitasoa (45,5%). Kaiken kaikkiaan äänestysprosentti EU-maissa jäi nelisen prosenttia vuoden 1999 äänestysprosenttia pienemmäksi. Uudet jäsenmaat Maltaa, Kyprosta, Latviaa ja Liettuaa lukuunottamatta eivät myöskään äänestämisestä juuri innostuneet. Peränpitäjäksi äänestysaktiivisuudessa jäi Slovakia, missä vain 20 % äänioikeutetuista kävi uurnilla vaalien aikana.

Vaalivoiton EU-vaaleissa nappasi Kokoomus saaden 23,7 prosentin kannatuksen. Keskustan osuus annetuista äänistä oli lähes yhtä paljon (23,3 %) jääden vain neljä prosentin kymmenystä Kokoomukselle. SDP lisäsi kannatustaan viime vaaleista saaden kaikkiaan 21,1 prosenttia äänistä. Vihreät menettivät eniten kannatustaan (3 %) edellisvaaleista jääden 10,4 prosenttiin. Vasemmistoliitto piti n. yhdeksän prosentin kannatuksensa samoin kuten Rkp edustajanpaikkansa. Kristillisdemokraatit jäivät tällä kertaa ilman edustajapaikkaa.

Euroopan parlamenttiin valitut edustajat ja äänimäärät

Anneli Jäätteenmäki 149 107 ääntä Kesk.

Alexander Stubb 114 652 Kok.

Satu Hassi 74 668 Vihr.

Esko Seppänen 72 288 Vas.

Ville Itälä 65 479 Kok.

Reino Paasilinna 64 135 Sdp.

Piia-Noora Kauppi 62 921 Kok.

Riitta Myller 55 140 Sdp.

Kyösti Virrankoski 51 341 Kesk.

Lasse Lehtinen 47 104 Sdp.

Paavo Väyrynen 44 004 Kesk.

Eija-Riitta Korhola 35 201 Kok.

Henrik Lax 32 728 Rkp.

Hannu Takkula 32 670 Kesk.

Euroopan kansanpuolue suurimmaksi ryhmittymäksi

Alustavan paikkajaon mukaan suurimmaksi yksittäiseksi ryhmittymäksi Eurooopan parlamentissa näyttäisi nousevan Euroopan kansanpuolue ja Euroopan demokraatit –ryhmittymä saaden 732:sta paikasta 272. Toiseksi suurimmaksi ryhmittymäksi muodostunee Euroopan sosialidemokraatit 201:llä edustajapaikalla.

Suomalaiset 14 parlamentin jäsentä eivät muodosta omaa ryhmittymäänsä kotimaansa perusteella, vaan he työskentelevät parlamentin jäsenenä osana parlamentissa toimivaa poliittista ryhmittymää. Suomalaiset Kokoomuksen edustajat toimivat Euroopan kansanpuolue ja Euroopan demokraatit (PPE/DE) –ryhmittymässä, SDP:n edustajat toimivat Euroopan sosialidemokraattisessa puolueessa (PSE), Vihreän liiton edustajat toimivat osana Vihreät / Euroopan vapaa allianssi –ryhmittymää (Verts / ALE) sekä Keskusta ja RKP osana Euroopan liberaali- ja demokraattipuoluetta (ELDR). Vasemmistoliitto toimii osana ryhmittymää Euroopan yhtynyt vasemmisto / pohjoismaiden vihreä vasemmisto (EUE / NGL).

Parlamentin jäsenet heti tositoimiin

Edeltäneen parlamentin jäsenen toimikausi päättyy 19. heinäkuuta, jonka jälkeen uudet jäsenet aloittavat työnsä heti seuraavana päivänä. Kesälomien jälkeen ja elokuun vaihtuessa syyskuuksi ajankohtaistuu myös poliittisten ryhmien kokoontuminen sekä valiokuntiin jakautuminen. Tarjolla on paikkoja kaikkiaan 20 valiokunnasta. Todellinen koitos on kuitenkin vielä edessä, sillä tuoreet parlamentin jäsenet pääsevät syyskuussa äänestämään komission uuden puheenjohtajan valinnasta.

Euroopan parlamentin vaalien tulos jäsenvaltioissa www.elections2004.eu.int/ep-election/sites/fi/results1306/graphical.html