Uutinen 30.8.2004

Puolassa EU-jäsenyys toi puhtia tasa-arvotyöhön

Turussa pohdittiin elokuun puolivälissä järjestetyssä seminaarissa erityisesti Itämeren maiden tasa-arvotilannetta. Puolasta, uudesta EU-maasta, osallistui Turun Pohjoismaiseen foorumiin runsaasti sekä kansalaisjärjestöjen että julkisen sektorin edustajia.

Naiskeskus tukee ja neuvoo keskellä Varsovaa

Maria Anna Knothe johtaa naisten aseman parantamiseen tähtäävää keskusta aivan Varsovan keskustassa. Knothe nimeää Centrum Promocji Kobiet -keskuksen tärkeimmäksi tehtäväksi naisten tukemisen työttömyyden kohdatessa. Lisäksi keskus pyrkii nostamaan yleistä tiedontasoa naisten oikeuksista ja rohkaisemaan naisia osallistumaan paitsi yhteiskunnalliseen päätöksentekoon myös vaikuttamiseen laajemminkin.

Näitä päämäriä keskus edistää tarjoamalla neuvontapalvelua, rauhallisen kokoontumispaikan ja mm. pääsyn keskeisiin tietolähteisiin tiloissaan, joissa vierailee 20- 50 asiakasta viikoittain. ”Suurin osa yhteydenotoista tulee ensisijaisesti puhelimitse”, huomauttaa Knothe.

Centrom Promocji Kobiet toimii säätiöpohjaisena ja jatkuvana haasteena onkin riittävien varojen hankkiminen. Uudet EU-ohjelmat kuten Euroopan sosiaalirahasto ja EQUAL onkin otettu Puolassa myös naisjärjestöjen piirissä toiveikkaina vastaan.

Vaikka monien kansalaisjärjestöjen talous olisikin tiukoilla, on Maria Anna Knothen mukaan Puolassa kuitenkin meneillään erittäin positiivinen kehitys. Monet katsovat asioita enemmän eurooppalaisesta näkökulmasta ja ovat kiinnostuneita tekemään yhteistyötä laajemminkin. Kansalaisjärjestöillä on takanaan hyvät henkiset resurssit ja innostuneet jäsenet.

”Yhteistyöstä puolalaisten naisjärjestöjen kanssa kiinnostuneen kannattaa etsiä käsiinsä Puolan naisjärjestöjen hakemisto”, päättää Anna Maria Knothe. ”Sieltä löytyy potentiaalisia kumppaneita myös suomalaisille järjestöille”.

”Suunta on nyt tasa-arvon kannalta oikea, tasa-arvoon panostetaan Puolassa eri tavoin kuin aiemmin”, iloitsee johtaja Maria Anna Knothe Fundacja Centrum Promocji Kobiet -keskuksesta Varsovasta.

Naisten asema vuoden 1989 muutoksen jälkeen – Maailmanpankin keväinen raportti herätti keskustelua

”Palkkaerot, tasa-arvoisempi pääsy työelämään ja naisten eläkkeiden turvaaminen tulevaisuudessa nousivat Maailmanpankin raportissa haasteina vastaan” listaa neuvontantaja Zuzanna Dabrowska Puolan varapääministerin kansliasta.

Maailmanpankin raportti kuvaa kattavasti naisten asemaa Puolassa lähinnä työmarkkinoilla. Puolassa naiset osallistuvat ahkerasti työelämään. Naisten koulutustaso on myös huomattavan korkea eikä suuria eroja esim. miesten ja naisten työttömyysasteen välillä raportin mukaan ole. Puolassa naisyrittäjien osuus on kasvanut voimakkaasti viime vuosinsa. Tyypillinen naisyrittäjä toimii kaupan tai palveluiden alalla ja useimmiten yksin. Maailmanpankin raportti osoittaa haasteena olevan erityisen palkkaerojen tasaamisen. Miesten keskimääräinen palkkataso on noin 20 % korkeampi kuin naisten.

Erityisasiantuntija Malgorzata Perkowska varapääministerin kansliasta

lisää, että Puolassa toteutetaan erityistä kansallista toimintapohjelmaa vuosina 2003 – 2005 tasa-arvon edistämiseksi. Ohjelman tarkoituksena on edistää tasa-arvoa kaikilla yhteiskunnan ja hallinnon tasoilla eli toteuttaa ns. gender mainstreaming -periaatetta. Perkowska lisää, että valtio on varaamassa aiempaa enemmän varoja tasa-arvotyöhön mm.

EU-ohjelmien käynnistämiseksi ja kansalaisjärjestöjen tukemiseksi.

”Naisten eläkkeiden turvaaminen tulevaisuudessa on iso haaste” toteaa Zuzanna Dabrowska lopuksi. Naisten eläkeikä on Puolassa yleisesti 60, miesten 65. Alempi eläkeikä yhdessä miehiä keskimäärin alhaisempaan palkkatasoon yhdistettynä on johtanut naisten pienempiin eläkkeisiin.

Erityisasiantuntia Malgorzata Perkowska ja neuvonantaja Zuzanna Dabrowska työskentelevät varapääministerin kansliassa tasa-arvokysymysten parissa