Uutinen 1.10.2004

Eurooppa-ministerit pohtivat kansalaistiedottamista (VN/Tiedote 307/04)

EU-maiden Eurooppa-ministerit kokoontuva tiistaina 5. lokakuuta Amsterdamiin epäviralliseen kokoukseen, jonka aiheena on kansalaistiedottaminen.

Ministerien tarkoituksena on pohtia, miten EU-asioista voidaan tiedottaa kansalaisille paremmin. Suomea kokouksessa edustaa Eurooppa-ministeri Paula Lehtomäki.

Ministeri Lehtomäki pitää keskustelua unionin ja kansalaisten suhteesta äärimmäisen tärkeänä, viimeisimpien eurovaalien laimean äänestysinnonkin valossa. ”Unioni saa olemassaolonsa oikeutuksen kansalaisiltaan, ja siksi on tärkeää, ettei päätöksenteko erkane liikaa ihmisten arjesta”, ministeri Lehtomäki korostaa. ”Suomessa on panostettu tiedotukseen, mutta laaja, jatkuva keskustelu Eurooppa-asioista on silti tärkeää”, hän toteaa.

Ministerien keskustelu on ensimmäistä kertaa kaikilta osiltaan avoin tiedotusvälineiden edustajille. Keskustelun teemoja ovat muun muassa poliitikkojen vastuu Euroopan yhteisistä asioista tiedottamisessa, kansalaistiedottamisessa käytetyt viestit ja välineet sekä tiedotus EU:n perustuslaillisesta sopimuksesta.

Suomi katsoo, että vastuu EU-asioista tiedottamisesta kuuluu sekä unionin toimielimille että kansallisille toimijoille. Eurooppa-ministerien keskustelusta toivotaan etenkin tietoa jäsenmaiden parhaista käytännöistä, joita voidaan hyödyntää eri maissa. Suomi tuo esille hyvän palautteen, joka on saatu eri puolilla maata järjestetyistä kansalaistilaisuuksista, joissa on käsitelty ajankohtaisia EU-aiheita.

Lisätietoja: Eurooppa-ministerin lehdistöavustaja Anna Tonttila, ulkoasiainministeriö, p. (09) 1605 5356 ja EU-tiedottaja Sanna Kangasharju, valtioneuvoston tiedotusyksikkö, p. (09) 1602 2175

Valtioneuvoston tiedotusyksikkö/Tiedote 307/2004, 1.10.2004