Uutinen 29.11.2004

Selkokielellä perustuslaillisesta sopimuksesta

Tohtori Teija Tiilikaisen kirjoittama kirja Perustuslaki EU:lle – Mitä sisältää EU:n perustuslaillinen sopimus? julkaistiin 26.11.

Kirjassa on 64 sivua, joihin on puristettu kaikkein olennaisimmat muutokset, joita perustuslaillinen sopimus tuo tullessaan. Tiilikaisen mukaan keskustelu sopimuksen ympärillä on ollut ajoittain kaoottista, ja on syntynyt mielikuva, että sopimuksen vaikutukset olisivat jotenkin vallankumouksellisia. Tämä kirja selventää, kuinka suurista muutoksista todellisuudessa on kysymys ja missä muutoksen painopisteet sijaitsevat.

Kirjan tarkoituksena on toimia pohjana keskusteluille sopimuksesta. Yksityiskohtaiseen analyysiin ei tässä kirjassa mennä. Kirjassa on pyritty selkeyteen ja yritetty välttää kapulakieltä mahdollisimman paljon, minkä takia joissain kohdin asiat on jouduttu esittämään hieman yksioikoisestikin. Tiilikainen painottaa, että kirjassa on käsitelty kaikki keskeiset muutokset, ja hän pitää kirjaa kattavana selvityksenä sopimuksesta. Kirja pyrittiin saamaan valmiiksi mahdollisimman äkkiä sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen, jotta se voisi toimia parhaiten kansalaiskeskustelun apuna.

Kirjan aluksi Tiilikainen käsittelee sopimuksen syntyhistoriaa ja taustaa. Konventin työskentelylle Tiilikainen antoi arvoa erityisesti sen keskustelevuuden ja demokraattisuuden takia. Tiilikainen harmitteli sitä, että esimerkiksi konventin huolellisesti ja perusteellisesti valmistelema turvatakuumalli, muuttui viime hetkillä hallitusten välisessä konferenssissa täysin toisenlaiseksi, ja sopimus ns. runnottiin läpi. Konventin työskentelyssäkin on toki kehittämistä, mutta tämä on varmasti käyttökelpoinen malli jatkossakin.

Tiilikainen halusi oikaista kaksi mediassa erityisen vahvasti esille tullutta virhekäsitystä. Ensinnäkin kohta, jossa EU:n oikeus selvästi asetetaan jäsenmaiden oikeuden edelle, on saanut paljon julkisuutta. Tosiasia kuitenkin on, että EU-oikeus on mennyt jo vuosikymmenet ristiriitatilanteessa kansallisen lainsäädännön edelle. Tähän asti tämä oikeuskäytäntö on ollut kirjattuna vain erillisissä EY-tuomioistuimen päätöksissä, nyt tämäkin periaate on selkeästi kirjoitettu myös lainsäädäntöön. Toinen esille noussut asia on EU:n oikeushenkilöys. Asiaa on liioiteltu ja väitetty EU:n muuttuvan suvereeniksi toimijaksi, jossa jäsenvaltiot ovat osavaltioita. Kysymys on kuitenkin vain oikeudellisesta toimijuudesta, jolloin EU saa esimerkiksi osto- ja omistusoikeuden ja voi solmia kansainvälisiä sopimuksia. Tämä asema on aikaisemmin ollut vain Euroopan yhteisöllä.

Kirjassa on käsitelty kansalaisten asemaa. Perusoikeuskirjan mukaanotto sopimukseen tarkoittaa, että EU sitoutuu kansalaisten oikeuksiin. Kirja myös käsittelee tekniset muutokset, oikeusjärjestelmän yksinkertaistamisen ja toimielinten suhteet. Tiilikainen korostaa parlamentarismin vahvistumista unionissa uuden sopimuksen myötä.

Suurimmat muutokset EU:n tehtäviin tulevat ulko- ja turvallisuuspolitiikassa sekä oikeus- ja sisäasioissa. Tiilikainen muistutti, että monesti sekoitetaan toisiinsa yhteisvastuulauseke ja turvatakuut. Yhteisvastuulauseke liittyy vain terrorismin vastaiseen toimintaan, kun taas turvatakuut ovat perinteisesti olleet kollektiivisen puolustusjärjestelmän pohjana. Tiilikaisen mukaan EU:n sotilaallisen järjestäytymisen tulevaisuus liittyy paljolti EU:n ja NATO:n suhteeseen ja USA:n sitoutumisesta Eurooppaan tulevaisuudessa.

Lopuksi Tiilikainen totesi sopimuksen olevan nyt Euroopan kansalaisten käsissä, nyt saavat kansalaiset päättää, joko parlamenttien tai kansanäänestysten kautta hyväksytäänkö sopimusta vai ei. Tiilikainen itse totesi, että hän olisi hirvittävän pettynyt, jos sopimus ei astuisi voimaan. Varsinkin, kun esimerkiksi Ranskassa sopimuksen hyväksyminen liittyy enemmän maan sisäpolitiikkaan kuin itse sopimukseen. Tiilikainen on kuitenkin optimistinen ja on jopa lyönyt vetoa sopimuksen läpimenon puolesta. Elämme siis jännittäviä aikoja!

Tiilikaisen kirja aloittaa Eurooppa-tiedotuksen perustuslaillista sopimusta käsittelevät julkaisut. Jatkossa sopimuksesta tehdään vielä kansalaisesite, jossa käsitellään tarkemmin asioita kansalaisnäkökulmasta. Tämän lisäksi tarvittaessa tehdään myös teemakohtaisia esitteitä aiheista, jotka kaipaavat lisävalaistusta. Kirjaa voi noutaa maksutta Eurooppa-tiedotuksen asiakaspalvelupisteistä viimeistään 1.12. Teos löytyy Eurooppa-tiedotuksen nettisivuilta myös sähköisenä versiona.

Tohtori Teija Tiilikainen ja Eurooppa-tiedotuksen yksikön päällikkö Pirkko Hämäläinen Perustuslaki EU:lle -kirjan julkistamistilaisuudessa