Uutinen 27.12.2004

Eurooppa-neuvosto 16.-17.12.2004

EU-maiden valtion- ja hallitusten päämiehet kokoontuivat Brysseliin päättämään mm. Turkin liittymisneuvottelujen aloittamisesta.

Asialistalla neuvostossa olivat mm. laajentuminen, terrorismin vastaiset toimet, rahoituskehykset, oikeus- ja sisäasioiden alan uusi huumausainestragia vuosille 2005-2012 ja ulkosuhteet.

EU-maiden valtion- ja hallitusten päämiehet päättivät aloittaa neuvottelut Turkin kanssa 3.10.2005. Tavoitteena on Turkin EU-jäsenyys. Neuvottelujen lopputulos on luonteeltaan avoin eli sen lopputulosta ei taata. Edellytyksenä neuvotteluiden aloittamiselle oli kuitenkin Kyproksen tunnustaminen. Turkki myöntyi lupaamaan, että sen ja EU:n väliseen Ankaran sopimukseen liitetään unionin uudet jäsenmaat ennen jäsenyysneuvotteluja, jotka alkavat 3. lokakuuta 2005. Allekirjoitusta pidettiin riittävänä myönnytyksenä. Turkki ei ole tunnustanut Kyproksen kreikkalaisen osan hallitusta. Päätelmiin kirjattiin myös maininta pitkistä siirtymäkausista, poikkeuksista, erityisjärjestelyistä sekä pysyvistä suojalausekkeista, joihin voidaan tarpeen mukaan turvautua. Turkin jäsenyys on mahdollinen aikaisintaan kymmenen vuoden kuluttua, jolloin alkaa seuraavan kauden jälkeen uusi EU:n rahoituskausi.

Jan Peter Balkenende, Recep Tayyip Erdogan ja Abdullah Gül (kuva Euroopan komissio)

Laajentumisen osalta päätettiin, että Romania ja Bulgaria voivat allekirjoittaa EU-jäsenyyssopimuksensa huhtikuussa. Kroatia voi aloittaa jäsenyysneuvottelunsa 17. maaliskuuta, jos se tekee varauksetta yhteistyötä kansainvälisen rikostuomioistuimen kanssa. Ukrainalle tarjotaan läheisempää yhteistyötä, mutta ei vielä jäsenyyttä.

Eurooppa-neuvosto hyväksyi uuden huumausainestrategian vuosille 2005-2012, jolla pyritään puuttumaan huumeiden käyttöön ja salakuljetukseen painottaen mm. terveydehuollon, sosiaalisen koheesion ja kansalaisten turvallisuuden näkökulmia.

Ulkosuhteiden osalta Eurooppa-neuvosto keskusteli mm. Lähi-idän rauhanprosessista ja Euroopan turvallisuusstrategiasta sekä tapasi Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteeri Kofi Annanin. Hänen kanssaan keskusteltiin 21. vuosisadan uhkista ja haasteista, kollektiivisen turvallisuuden käsitteestä sekä köyhyyden torjumisesta.

EU:n uuden rahoituskehyksen valmistelua jatketaan ja tarkoitus on edelleen saada sopu aikaiseksi Luxemburgin puheenjohtajakaudella, kesäkuun 2005 loppuun mennessä.

Suomea Eurooppa-neuvoston kokouksessa edusti pääministeri Matti Vanhanen ulkoministeri Erkki Tuomiojan avustamana. Tasavallan presidentti Tarja Halonen osallistui kokoukseen sen käsitellessä hänen toimivaltaansa kuuluvia asioita.

Lisätietoja:
/>Euroopan unioni aloittaa liittymisneuvottelut Turkin kanssa (VN Tiedote 407/2004)
Puheenjohtajan päätelmät
Suomen kannat
Euroopan unionin neuvosto