Uutinen 4.2.2005

Valtionavustukset kansalaisjärjestöjen Eurooppa-tiedotukseen

Hakuaika päättyi 28. tammikuuta 2005.

Ulkoasiainministeriö julistaa haettavaksi valtionavustukset kansalaisjärjestöjen Eurooppa-tiedotukseen.

Avustuksiin on vuonna 2005 käytettävissä 465.000 euroa. Tavoitteena on Euroopan unioniin liittyvän tietouden lisääminen Suomessa. Erityisenä painopisteenä tänä vuonna on EU:n tulevasta perustuslaillisesta sopimuksesta käytävän kansalaiskeskustelun edistäminen.

Avustusten myöntämisessä, maksamisessa, käytössä ja käytön valvonnassa noudatetaan valtionavustuslakia (688/2001).

Hakemusten, jotka sisältävät toiminnan tai hankkeen kuvauksen, kustannusarvion ja rahoitussuunnitelman sekä selvityksen yhteisöistä, jotka ovat toiminnassa tai hankkeessa mukana tulee olla ulkoasiainministeriössä (Ulkoasiainministeriö, kirjaamo, PL 176, 00161 Helsinki) viimeistään 28. päivänä tammikuuta 2005 virka-ajan päättymiseen mennessä muutoin hakija menettää oikeutensa tulla huomioon otetuksi avustuksista päätettäessä.

Hakuohjeet
Hakulomake
Hankesuunnitelma

Lisätietoja:
/> sp-osoitteesta VKO-06@formin.fi tai puhelimitse nrosta (09) 1605 5809

Vuonna 2004 myönnetyt valtionavustukset kansalaisjärjestöjen Eurooppa-tiedotukseen:

Raportointikaavake
Yleisehdot
Tilintarkastajan vakuutus