Uutinen 21.2.2005

EU:lle perustuslaki – mikä muuttuu?

Ulkoministeriön Eurooppa-tiedotuksen järjestämän keskustelukiertueen EU:n perustuslakisopimuksesta toinen tilaisuus pidettiin Tampereella 17.2. 2005. Pääkirjasto Metsossa alustivat yksikön päällikkö Sakari Vuorensola ulkoministeriöstä, kaupunginvaltuutettu Joonas Lepistö sekä kansanedustaja Kimmo Sasi.

Sakari Vuorensola jaotteli uuden sopimuksen tavoitteet kolmeen osaan: unionin selkeyttäminen, demokratiavajeen poistaminen sekä järjestelmän tehostaminen. Hänen mukaansa sopimuksen nimessä näkyy jäsenmaiden välinen kompromissi: joidenkin jäsenmaiden mielestä kyseessä kun voisi olla liittovaltion perustuslaki ja toisten jäsenvaltioiden mielestä sopimuksen tulisi olla valtioiden välinen sopimus. Vuorensolan oma näkemys on, että kyseessä on kansainvälinen sopimus, joka sisältää perustuslain luontoisia määräyksiä.

Vuorensola esitti tilaisuudessa myös näkemyksensä, jonka mukaan unionin laajentuminen muuttaa unionia paljon enemmän kuin uusi perustuslakisopimus.

Joonas Lepistö painotti kommenttipuheenvuorossaan perustuslakisopimukseen sisältyvän perusoikeuskirjan tärkeyttä sekä sitä, että julkisten palvelujen asema on turvattu uudesssa sopimuksessa.

Kimmo Sasin mukaan uusi sopimus on EU:lle välttämätön. Laajentuneella unionilla tulee olla toimivat välineet. Nizzan sopimus ei riitä uudessa tilanteessa. Myös ulko-ja turvallisuuspolitiikan tiivistäminen on Sasin mukaan erittäin tärkeää; Balkanin 1990-luvun tapahtumat ovat hänen mukaansa tästä tärkeä esimerkki.

Tamperelaisten kysymykset alustajille koskivat mm. Turkin mahdollista EU-jäsenyyttä ja uuden sopimuksen toimivuutta siinä tilanteessa, uuden sopimuksen vaikutusta Suomen itsemäärämisoikeuteen sekä verotusta. Sekä alustajat että yleisö painottivat keskustelussa uudesta sopimuksesta tiedottamisen tärkeyttä.

Joonas Lepistö, Outi Koskinen, Sakari Vuorensola ja Kimmo Sasi