Uutinen 18.3.2005

Ulkoministeriö myönsi avustuksia kansalaisjärjestöjen Eurooppa-tiedotukseen

Tuen tavoitteen on Euroopan unioniin liittyvän tietouden lisääminen. Tänä vuonna painotettiin EU:n perustuslailliseen sopimukseen liittyvää tiedotustoimintaa.

Ulkoasiainministeriö on myöntänyt valtionavustuksia kansalaisjärjestöjen Eurooppa-tiedotukseen.

Tukea myönnettiin, kuten aiempinakin vuosina, muun muassa sivistysjärjestöille sekä useille nais- ja nuorisojärjestöille. Kuurojen Liito sai tukea viittomakielisen esitteen valmistamiseen EU:n perustuslaillisen sopmuksen merkityksestä ja Näkövammaisten Keskusliitto kansalaisesitteen tekemiseen EU:n perustuslaillisesta sopimuksesta iso- ja pistekirjoituksella. Lisäksi tukea myönnettiin myös muutamalle paikallisyhdistykselle sekä eri kielivähemmistöjen EU-tiedotukseen.

Avustuksia myönnettäessä huomiota kiinnitettiin erityisesti hankkeen selkeyteen, ajankohtaisuuteen sekä kohderyhmien laajuuteen ja moninaisuuteen.

Tiedotustukea haki kaikkiaan 55 järjestöä, joista 45:lle myönnettiin avustusta. Valtion tämän vuoden talousarviossa kansalaisjärjestöjen Eurooppa-tiedottamiseen on varattu 465.000 euroa, joka jaettiin täysimääräisenä.

Valtionavustusta myönnettiin seuraaville järjestöille:

Curly ry

Electronic Frontier Finland – EFFI ry

Ei-EU ry

Eko-Turku ry

EU:n vastainen Kansanrintama ry

Eurooppalaisen Suomen Nuoret ry

EYP-Finland ry

Hakunilan kansainvälinen yhdistys ry

Ihmisoikeusliitto ry

Jyväskylän Eurooppanuoret ry

Kansallinen Sivistysliitto ry

Kansan Radioliitto ry

Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry

Keskustan Lehtimiehet ry

Kuluttajat-Konsumenterna ry

Kuurojen Liitto ry

Lastensuojelun Keskusliitto ry

Lihasulan ja Palon Kylät ry

Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry

Maaseudun Sivistysliitto ry

Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry

Naiset 96 ry

Nuorten Akatemia ry

Nuorten Areena ry

Nuorten Keskus ry

Näkövammaisten Keskusliitto ry

Opintotoiminnan Keskusliitto ry

Pohjois-Karjalan Agronomit ry

Schuman-seura ry

Spartacus-säätiö rs

Suomen Atlantti-Seura ry

Suomen Eurooppaliike ry

Suomen Itsenäisyysseura ry

Suomen Luonnonsuojeluliitto ry

Suomen Sadankomitealiitto ry

Suomen Virolaisten Liitto ry

Suomen YK-liitto ry

Svenska Bildningsförbundet rf

Turun Naiskeskus-yhdistys ry

Työväen Sivistysliitto TSL ry

Työvän Sivistysliitton Helsingin Opintojärjestö

Vapaa-ajattelijain liitto ry

Venäläinen Kulttuuridemokraattinen Liitto ry

Vihreä Sivistysliitto ry

Vuolijoen elävän musiikin yhdistys VELMUT ry