Uutinen 3.5.2005

Keskustelutilaisuuksien sarja perustuslakisopimuksesta keväällä 2005

Eurooppa-tiedotuksen käynnisti helmikuun puolessa välissä keskustelutilaisuuksien sarja EU:n perustuslaillisesta sopimuksesta.

Ulkoministeri Erkki Tuomioja perustuslakitilaisuudessa Turussa

Tilaisuuksia järjestettiin kaikkiaan 23 eri puolilla Suomea.

Keskustelutilaisuuksien alustajina on toiminut laaja joukko virkamiehiä ja poliitikkoja. Virkamieskunnan edustajia ovat olleet muun muassa tohtori Teija Tiilikainen ja yksikön päällikkö Sakari Vuorensola ulkoasiainministeriön oikeudelliselta osastolta. Poliitikkoedustajina ovat toimineet pääministeri Matti Vanhanen, ulkoasiainministeri Erkki Tuomioja sekä useat perustuslakisopimukseen perehtyneet kansanedustajat.

Kuva Porin keskustelutilaisuudesta. Pöydän ääressä kansanedustajat Timo Kalli ja Mikko Elo sekä EU-asiantuntija Kaisa Männistö valtioneuvoston kanslian EU-sihteeristöstä. Taustalla aluetiedottaja Tiina Viitanen.

Jokaisessa tilaisuudessa virkamiesedustaja on perehdyttänyt kuulijat sopimuksen sisältöön sekä sen mukanaan tuomiin muutoksiin. Poliitikkojen tehtävänä on ollut kommentoida sopimusta omasta näkökulmastaan, ja monessa tilaisuudessa onkin ollut mahdollista seurata kahden kansanedustajan välistä hallitus-oppositio -vastakkainasettelua. Lakialoite kansanäänestyksen järjestämisestä on ollut omiaan herättämään vilkasta keskustelua.

Tilaisuudet kiinnostivat yleisöä vaihtelevasti. Eniten osallistujia keränsivät Lahden, Oulun ja Helsingin tilaisuudet, mutta myös monella pienemmällä paikkakunnalla kansalaisten ovat osoittaneet suurta mielenkiinto perustuslakisopimusta kohtaan ja keskustelu tilaisuuksissa on ollut vilkasta.

Kansalaisia mietityttivät mm. seuraavat asiat:

– Mitä tapahtuu, jos yksi tai useampi valtio hylkää perustuslaillisen sopimuksen kansanäänestyksissä?

– Miten käy suomalaisen sosiaaliturvan ja terveydenhoidon?

– Miksi kansanäänestystä ei järjestetä?

– Ajaako perustuslaillinen sopimus Suomen perustuslain ylitse?

Perustuslakisopimusnäyttely.

Tilaisuuksien yhteydessä on ollut esillä myös perustuslakisopimusta esittelevä näyttely sekä Eurooppa-tiedotuksen tuottamaan materiaalia sopimukseta.

Tietopaketti EU:n perustuslaillisesta sopimuksesta