Uutinen 11.5.2005

Suomen EU-puheenjohtajuuskausi 2006

EU-ministerivaliokunta päätti 10.12. Suomen puheenjohtajuuskauden kokouspaikat.

Kukin EU:n jäsenvaltio toimii vuorollaan kuusi kuukautta Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajana. Suomen puheenjohtajuuskausi on 1.7. – 31.12.2006. Tämän jälkeen Suomi on seuraavan kerran EU:n puheenjohtaja vuonna 2020.

Puheenjohtajan tehtävänä on johtaa neuvoston istuntoja ja Eurooppa-neuvoston istuntoja sekä erilaisia työryhmien ja komiteoiden kokouksia. Puheenjohtajana Suomi myös edustaa neuvostoa ulkopuolisiin maihin ja muihin EU:n toimielimiin nähden sekä koko EU:ta sen ulkosuhteissa.

Mikäli Euroopan unionin uusi perustuslaillinen sopimus astuu voimaan vuonna 2006 Suomen puheenjohtajuuskaudella, tuo tämä muutoksia muun muassa yhteisen ulko-ja turvallisuuspolitiikan toteuttamiseen, unionin ulkoiseen edustamiseen sekä Eurooppa-neuvoston johtamiseen.

Puheenjohtajuuskauden toteuttamisessa Suomi tulee tekemään tiivistä yhteistyötä vuoden 2006 alkupuoliskolla puheenjohtajuutta hoitavan Itävallan kanssa. Suomi ja Itävalta laativat mm. yhteisen neuvoston työohjelman vuodelle 2006, jossa määritellään tärkeimmät painopisteet puheenjohtajuuskausien toiminnalle. Suomi toimii yhteistyössä myös Saksan kanssa, joka toimii vuoden 2007 ensimmäisen puoliskon puheenjohtajamaana.

Hallituksen EU-ministerivaliokunta päätti syyskuussa Suomen puheenjohtajuuskauden kokousten lukumääräksi seitsemän epävirallista ministerikokousta ja 23 virkamieskokousta ja konferenssia.

EU-ministerivaliokunnan päättämät kokouspaikat ja -ajat Suomen pj-kaudella

1. Epäviralliset ministerikokoukset 

6.-8.7., Helsinki; työllisyys-, sosiaali- ja terveysministerit

9.-10.7., Jyväskylä; kilpailukykyministerit

14.-16.7., Turku; ympäristöministerit

1.-2.9., Lappenranta; ulkoministerit (Gymnich)

8.-9.9., Helsinki; talous- ja rahoitusministeri (Ecofin)

20.-22.9., Tampere; oikeus- ja sisäministerit

24.-26.9., Oulu; maatalousministerit

2. Virkamieskokoukset ja -konferenssit

30.6.-1.7., Vaasa; kalastuspäällikkökokous />
11.-13.7., Turku; iIlmastoasiantuntijoiden kokous

12.-14.7., Joensuu; Crest-komitea

12.-15.7., Helsinki-Maarianhamina; Coreper I

17.-18.7., Helsinki; puolustuspoliittisten osastojen päällikkökokous

20.-23.7., Sotkamo; Coreper II

20.-22.7., Helsinki-Dragsvik; poliittisten ja turvallisuusasioiden

komitea COPS

3.-5.9., Kuusamo; maahanmuuto-, raja- ja turvapaikka-asioiden

strategisen komitean kokous (SCIFA) ja ulkorajavalvonnan

ohjausryhmä

21.-22.9., Rovaniemi; maksajavirastokokous

22.-23.9., Imatra; pohjoisen ulottuvuuden kokous

24.-26.9., Oulu; maatalouden erityiskomitea

27.-29.9., Tampere; 4. laatukonferenssi (4th Quality Conference)

4.-5.10., Kuopio; terveys kaikissa politiikoissa konferenssi

5.-6.10., Oulu; 133-komitean kokous

9.-10.10., Saariselkä; nuorisotoimialajohtajien kokous

16.-17.10., Helsinki; ammatillisen koulutuksen pääjohtajakokous

19.-20.10., Helsinki; korkeakoulutuksen pääjohtajakokous

23.-24.10., Lahti; EU:n ja OECD:n yhteinen seminaari uudistettujen EU:n ja OECD:n työllisyys strategioiden suhteesta ja mahdollisuudesta

kehittää niiden välille yhteistyömuotoja

6.-7.11., Hämeenlinna; MISEP-verkoston kokous

22.-24.11., Helsinki; toimivaltaisten kemikaaliviranomaisten kokous

27.-28.11., Hämeenlinna; EU:n rikoksentorjuntaverkoston parhaat

käytännöt -konferenssi

4.-5.12., Lahti; työllisyyspääjohtajakokous />
15.-16.12., Oulu; liikenneattacheat

3. Kolmasmaakokoukset

heinäkuu, Suomi/Bryssel; EU-Ukraina-huippukokous

11.-12.9., Tampere; ASEM-talousministeri />
13.9., Tampere; ASEM SOM

14.-15.9., Tampere; ASEM VI-huippukokous

syyskuu, Suomi; EU-Kanada-huippukokous />
syyskuu, Suomi; EU-USA-ulkoministerikokous

syyskuu, Suomi; EU-Etelä-Korea-huippukokous

lokakuu, Suomi; EU-Intia-huippukokous 

marras/joulu, Suomi/Bryseel; EU-Kiina-huippukokous />
marraskuu, Suomi/Bryssel; EU-Venäjä-huippukokous

Syyskussa Tampereella järjestettävä EU:n ja Aasian maiden ASEM-huippukokous on suurin Suomen kaudella järjestettävistä yksittäisistä tapahtumista.

EU:n ulkoministerit kokoontuvat Suomen kaudella Venäjän rajan läheisyyteen, Lappeenrantaan. Tällä Suomi haluaa muistuttaa ministereitä siitä, että Suomen ja Venäjän raja on myös EU:n ulkoraja.

EU:n huippukokouksia (EU-maiden hallitusten päämiesten kokouksia) listalla on tällä hetkellä kaksi. Kokoukset pidetään Brysselissä 19.-20.10. ja 14.-15.12.

EU-puheenjohtajuuskauden kokouspaikat Suomessa (VN-tiedote 398/2004)

Suomen EU-puheenjohtajuuskauden Asem-kokous pidetään Tampereella (VN-tiedote 18/2005)