Uutinen 8.6.2005

Pohjoisen ulottuvuuden toimintaohjelma

Pääministeri Vanhanen antoi 8.6. eduskunnassa ilmoituksen pohjoisesta ulottuvuudesta ja EU-asioista.

Pohjoisen ulottuvuuden toimintaohjelma päättyy vuoden 2006 lopulla. Uuden poliittisen asiakirjan viimeistely, jonka on määrä astua voimaan vuoden 2007 alussa, jää mahdollisesti Suomen EU-puheenjohtajuuskaudelle syksylle 2006.

Pohjoisen ulottuvuuden toimintaohjelmassa on mukaan kaikki unionin jäsenmaat, kumppanimaat Venäjä, Norja ja Islanti sekä tarkkailijamaat Yhdysvallat ja Kanada. Esityksen EU:n pohjoisesta ulottuvuudesta teki Suomi vuonna 1997. Vuonna 1999 se hyväksyttiin osaksi unioni politiikkaa.

Pohjoisen ulottuuvuden nykyinen toimintaohjelma kattaa vuodet 2004-2006. Toimintaohjelma toimii kahdella tasolla, ylätasolla pohjoinen ulottuvuus on poliittinen konsepti, käytännöntasolla pohjoinen ulottuvuus toteutuu kumppanuuksien muodossa. Pohjoisen ulottuuvuuden kumppanuudet ovat ympäristökumppanuus ja sosiaali- ja terveyskumppanuus. Suomi on tukenut näiden molempien kumppanuuksien toimintaa.

Ympäristökumppanuuden tavoitteena on vastata alueen ydinturva- ja muihin ympäristöhaasteisiin.

Sosiaali- ja terveyskumppanuuden osalta sihteeristön ja asiantuntijaryhmät ovat aloittaneet työnsä.

Käytännön tasolla tasolla pohjoisen ulottuvuuden toimintaa on myös kaikki hanketoiminta, mitä eri toimijat, tekevät pohjoisen ulottuuvuuden maantieteellisellä alueella. Pohjoisen ulottuvuus käsittää maantieteellisesti Luoteis-Venäjän lisäksi Itämeren ja arktiset alueet. Laajentumisen myötä toiminnassa painottuu selkeästi yhteistyö Luoteis-Venäjän kanssa.

Pääministeri Matti Vanhanen antoi 8.6. eduskunnassa ilmoituksen pohjoisesta ulottuvuudesta, jossa hän toteaa mm., että pohjoinen ulottuvuus kuuluu Suomen tulevan EU-puheenjohtajuuskauden painopistealueisiin.

Lisätietoja:
/>Pääministerin ilmoitus pohjoisesta ulottuvuudesta sekä EU-asioista
Pohjoisen ulottuuvuuden tilannekatsaus hallituksen EU-ministerivaliokunnassa (UM:n tiedote 156/2005)
Toinen pohjoista ulottuvuutta koskeva toimintaohjelma (2004-2006)
Pohjoinen ulottuvuus (Valtioneuvoston verkkosivut)
Euroopan komissio: Pohjoinen ulottuvuus (englanniksi)