Uutinen 23.6.2005

Eurooppa-neuvosto Brysselissa 16. ja 17. kesäkuuta

Perustuslaillisen sopimuksen ratifiointia lykätään. Unionin rahoituskehyksistä ei ratkaisua.

Perustuslaillisen sopimuksen ratifiointiprosessia päätettiin lykätä ensi vuoteen. Ranskan ja Hollannin kansaäänestysten tulokset edellyttävät laajan kansalaiskeskustelun käymistä jäsenmaissa, keskustelujen pohjalta päätetään ratifioinnin jatkosta vuoden 2006 alkupuoliskolla.

Eurooppa-neuvoston toinen suuri asia, unionin rahoituskehykset vuosille 2007-2013 jäi ilman ratkaisua.

Kokous oli tyytyväinen oikeus- ja sisäasioita koskevan Haagin ohjelman etenemiseen. Ohjelman välitarkistus tehdään Suomen EU-puheenjohtajuuskaudella 2006.

Lisätietoja:
/>EU:n perustuslakisopimuksen käsittely Suomessa (VN:n tiedote 206/2005
Eurooppa-neuvosto lykkäsi perustuslaillisen sopimuksen ratifiointia (VN:n tiedote 200/2005)