Uutinen 5.7.2005

EU:n perustuslakikriisi – onko sellainen olemassa?

Viime kesäkuussa monien vaiheitten jälkeen EU:lle hyväksytty perustuslakisopimus on ollut viime viikkoina vilkkaan keskustelun kohteena niin Suomessa kuin muuallakin Euroopassa.

Eurooppa-tiedotuksen Näkemyksiä-sarjassa oikeustieteen tohtori ja valtiotieteen maisteri Liisa Nieminen pohtii EU:n perustuslain tilannetta. Ranskan ja Alankomaiden kansanäänestysten kielteisten lopputulosten jälkeen jotkut ovat olleet valmiit luopumaan koko perustuslakihankkeesta.

Nieminen kirjoittaa artikkelissa, että EU:n kriisistä puhuminen on kieltämättä monessa mielessä perusteltua, mutta se ei ole yksistään perustulakiprosessissa syntyneiden ongelmien aikaansaamaa. Pikemminkin nyt syntyneet ongelmat saattavat olla heijastusta syvemmästäkin kriisistä, joka konkretisoitui. EU voi Niemisen mukaan ajautua myös pysyvään kriisiin, jos se ei pysty voittamaan kansalaisten luottamusta takaisin.

Liisa Nieminen: EU:n perustuslakikriisi – onko sellainen olemassa?
Eurooppa-tiedotuksen näkemyksiä artikkeli 2/2005

Lisätietoja EU:n perustuslakisopimuksesta (Eurooppa-tiedotuksen tietopaketti)