Uutinen 19.7.2005

EU:n Välimeri-yhteistyöohjelma täyttää kymmenen vuotta

Vuosi 2005 on Euroopan unionin ja sen 10 kumppanuusmaan toimesta julistettu Välimeren vuodeksi.

Syksyllä tulee kuluneeksi kymmenen vuotta siitä, kun Barcelonan julistus aloitti yhteistyön edistämisen EU:n ja Välimeren itä- ja etelärannikon valtioiden välillä. Tällä hetkellä yhteistyöohjelmaan kuuluvat 25 EU-jäsenmaata sekä 10 muuta Välimeren maata; Algeria, Egypti, Israel, Jordania, Libanon, Marokko, Palestiinan autoniminen alue, Syyria, Tunisia sekä Turkki.

Barcelona-prosessin tavoitteena on ollut luoda kokonaisvaltainen Euro-Välimeri-kumppanuus, jotta Välimeren alue muodostuisi kaikille yhteiseksi rauhan, vakauden ja vaurauden alueeksi. Tähän on pyritty kolmen tavoitteen kautta, joita ovat vuoropuhelun vahvistaminen turvallisuuskysymyksissä, kumppanuuksien luominen talouden ja rahoituksen alalla, sekä kumppanuuksien luominen yhteiskunnallisissa ja kulttuurisissa asioissa. Tänä vuonna Välimeren alueen tärkeyttä pyritään korostamaan uusilla aloitteilla, joiden tarkoitus on edistää tätä yhteistyötä.

Vaikka Barcelona-prosessia on kritisoitu siitä, ettei se ole saavuttanut tavoitteitansa kokonaisvaltaisen kumppanuuden luomisessa Välimeren alueelle, eikä suunnitellun vapaakauppa-alueen synnyttäminen EU-maiden ja kumppanuusmaiden välille ole edennyt odotusten mukaisesti, niin se on silti luonut toimivia yhteistyöverkostoja mm. yliopistojen ja kansalaisyhteiskunnan kanssa. Onkin sanottu, että nimenä Barcelona-prosessi on huono, pitäisi pikemminkin puhua Euro-Välimeri yhteistyöohjelmasta, sillä juuri yhteistyön luominen on ollut ohjelmassa oleellista. Huolimatta yhteiskunnallisista ja uskonnollisista eroista Välimeren maita yhdistää välimerellinen identiteetti, jossa Välimeri yhdistää eikä suinkaan erota yhteiskuntia toisistaan.

Yksi uusi hanke on huhtikuussa 2005 Alexandriassa toimintansa aloittanut kansainvälinen Anna Lindh-säätiö, jonka tarkoituksena on edistää kulttuurien välistä vuoropuhelua Välimeren alueella. Säätiö pyrkii lisäämään tietoa ja ymmärrystä Välimeren alueen kulttuureista ja niiden arvoista, sekä luomaan keskustelua uskontojen välille ja painottamaan kulttuurisen ulottuvuuden merkitystä Barcelona- prosessissa. Säätiö pyrkii edistämään suvaitsevaisuutta mm. luomalla eri kansalaisjärjestöjen välistä kulttuurivaihtoa etenkin nuorten parissa.

EU:n ja kumppanuusmaiden haasteena onkin saada julkinen mielipide sekä kansalaisyhteiskunta osallistumaan Barcelona-prosessiin laajemmin. Tasapainoisten yhteiskunnallisten olojen luominen koko Välimeren alueelle on asia, joka hyödyttää kaikkia ohjelman osapuolia.

Komission sivut Barcelona-prosessista

Tampereen rauhan- ja konfliktintutkimuskeskuksen Välimeri-projektin kotisivut

Anna Lidh-säätiö