Uutinen 28.7.2005

Luxemburgin kansanäänestyksessä EU:n perustuslaista myönteinen tulos

Luxemburgissa järjestettiin 10. heinäkuuta neuvoa-antava kansanäänestys EU:n perustuslakisopimuksesta.

Äänestyksen tulos oli myönteinen 56.5 %:n kannattaessa sopimuksen hyväksymistä ja 43.5 %:n vastustaessa sitä. Etukäteen äänestyksestä veikattiin tiukkaa. Kansanäänestyksiin osallistuminen on Luxemburgissa pakollista.

Vaikka Ranska ja Hollanti olivat aiemmin äänestäneet perustuslakia vastaan, Luxemburg ja erityisesti pääministeri Juncker halusivat jatkaa suunnitellun kansanäänestyksen järjestämistä. Pääministeri Juncker on vannoutunut Euroopan ja EU:n kannattaja ja kampanjoi voimakkaasti perustuslain hyväksymisen puolesta. Juncker oli ennen äänestystä ilmoittanut jättävänsä tehtävänsä, mikäli kansanäänestyksen tulos on negatiivinen. Edellinen kansanäänestys Luxemburgissa järjestettiin 30 vuotta sitten.

Luxemburg on nyt järjestyksessä 13. EU:n jäsenmaa, joka ratifioi perustuslaillisen sopimuksen. Kansanäänestyksen myönteisen tuloksen jälkeen ei ole estettä Luxemburgin ratifiointimenettelyn loppuunsaattamiselle, sillä maan kaikki parlamenttipuolueet ovat olleet ratifioinnin takana. Ranskan ja Alankomaiden kielteisten tulosten jälkeen vastustajien määrä kasvoi vain tilapäisesti.

Kaikkiaan kymmenessä jäsenmaassa on tarkoitus järjestää kansanäänestys perustuslain hyväksymisestä. Tähän mennessä Luxemburgin ohella ovat kansanäänestyksen järjestäneet Espanja, Ranska ja Alankomaat. Tälle vuodelle ei ole odotettavissa muita kansanäänestyksiä, joskin aikataulut muiden jäsenmaiden osalta ovat vielä avoinna. Useassa jäsenmaassa, mm. Suomessa, ratifiontiprosessi on pantu jäihin.

Luxemburgin myönteinen äänestystulos oli tärkeä osoitus siitä, että EU:n perustuslaki ei ole kuollut, kuten Juncker asian ilmaisi. EU:lla ei ole tarkkaa suunnitelmaa, miten perustuslakisopimuksen hyväksymisessä edetään. Meneillään on 17. kesäkuuta Eurooppa-neuvoston kokouksen yhteydessä annetun julkilausuman mukainen pohdinta-aika. Jäsenmaat palaavat asiaan vuoden 2006 alkupuolella kokonaisarvion tekemiseksi.

EUpolitix-tiedotustoimiston sivut EU:n politiikasta