Uutinen 28.7.2005

Mikä merkitys on Europassi-asiakirjoilla?

Opiskelijoiden ja työntekijöiden liikkuvuutta pyritään helpottamaan uusilla Europassi-asiakirjoilla, joiden tarkoituksena on auttaa heitä osoittamaan osaamistaan kaikkialla Euroopassa.

Euroopan yhteisiä tutkinto- ja pätevyysvaatimuksia selkeyttävä Europassi-järjestelmä hyväksyttiin Euroopan parlamentissa 14.12.2004. Järjestelmän tavoitteena on helpottaa tutkintotodistusten kansainvälistä vertailua ja se pyritään saamaan käyttöön Suomessa vuoden 2005 aikana.

Järjestelmä pyrkii helpottamaan liikkuvuutta ja elinikäistä oppimista laajentuvassa Euroopassa. Europassiin voidaan kirjata tehdyt harjoittelujaksot sekä niiden aikana saavutetut taidot, ulkomailla suoritetut opintojaksot sekä kielitaito. Vaikka kyseessä ei ole varsinainen virallinen todistus, passin yhtenäinen muoto helpottaa pätevyyttä ja taitoja koskevien merkintöjen vertailua. Asiakirjat ovat samanlaisina käytössä kaikissa EU- ja ETA-maissa. Järjestelmän on määrä olla toiminnassa vuoteen 2010 mennessä.

Europassi koostuu viidestä eri asiakirjasta. Europassin perusasiakirja on Europass-ansioluettelo, jonka liitteeksi opiskelija tai työntekijä voi koota muita Europassi-asiakirjoja. Näitä ovat tutkintotodistusten liitteet (Certificate Supplement ja Diploma Supplement), Europass-kielipassi sekä Europass-liikkuvuustodistus (Europass Mobility). Europass-liikkuvuustodistus korvaa ns. vanhan Europassin eli Europass-todistuksen. Jokainen henkilö voi itse täyttää Europass-ansioluettelon sekä kielipassin. Tutkintotodistusten liitteet sekä Europass-liikkuvuustodistus on sen sijaan lähettävän ja vastaanottavan järjestön täytettävä.

Järjestelmän tukena toimivat kansalliset Europass-keskukset, jotka nimetään jokaiseen jäsenmaahan. Niiden tehtävänä on koordinoida ja ohjata järjestelmän kansallisen tason toimeenpanoa. Suomessa kansallisena Europass-keskuksena toimii opetushallitus.

Opetushallituksen Europassi-sivut

Europass, Europa-tietosivut Euroopan unionista (englanniksi)

Uudet Europassi-asiakirjat -artikkeli, Leonardo Uutiset 1/2005