Uutinen 2.8.2005

EY-tuomioistuin tukee vuoden 2002 ravintolisädirektiiviä koskien terveystuotteita

Euroopan yhteisöjen tuomioistuin on 12. heinäkuuta tekemällään päätöksellä päätynyt tukemaan vuonna 2002 annettua direktiiviä, joka säätelee terveystuotteisiin sisältyviä ravintolisiä.

Päätöksen seurauksena noin 200 ravintolisän myynti kielletään ja vitamiinimäärille asetetaan ylärajat. Monet terveysasiantuntijat ovat sitä mieltä, että vitamiinien ja mineraalien kayttöä olisi kontrolloitava samalla tavoin kuin perinteisten lääkeaineiden. Nyt elokuussa voimaan tulevan ravintolisädirektiivin mukaan ravintolisät voivat sisältää ainoastaan niitä vitamiineja ja mineraaleja, jotka ovat hyväksyttyjen aineiden listalla. Jo markkinoilla olevien tuotteiden valmistajilla on aikaa vuoden 2009 joulukuuhun vaihtaa tuotteessaan oleva kielletty ravintolisä.

Vastustajien eli lähinnä terveystuotteiden valmistajien mielestä direktiivi on aivan liian tiukka ja rajoittaa kuluttajien valinnanmahdollisuutta. Ns. kiellettyjen aineiden listalla on nyt paljon täysin turvallisia tuotteita, joita on myyty vuosikymmeniä. Ne ovat listalla ainoastaan, koska niitä ei ole tutkittu riittävän tarkkaan. Teollisuuden mielestä ne ovat täysin turvallisia.

Kuluttajajärjestöt ovat puolestaan olleet tyytyväisiä päätökseen, koska niiden mielestä sairaaloihin tulee entistä enemmän potilaita, joilla on maksatauteja tai vatsaongelmia, jotka liittyvät ylisuuriin vitamiiniannoksiin. Eräissä tapauksissa ravintolisät estävät potilaita saamasta oikeaa hoitoa muihin kroonisiin tauteihin. Näiden järjestöjen mukaan kielto ei tule vaikuttamaan 99 prosenttiin jo markkinoilla olevista tuotteista. Se vain varmistaa, että markkinoilla jo olevat ja uudet tuotteet ovat turvallisia ja sisältävät vitamiineja ja mineraaleja, joista on jotain hyötyä. Lisäksi tulisi selventää tuotemerkintöjä.

Direktiivi hyväksyttiin alustavasti vuonna 2002, ja sen tarkoituksena oli alunperin tiukentaa kontrollia nopeasti kasvavilla ns. terveystuotemarkkinoilla (luontaistuotteet, vitamiiniravintolisät ja mineraalituotteet). Voimakkaimmin sitä asettuivat vastustamaan brittiläiset alan teollisuuden ja kaupan järjestöt, jotka haastoivat komission oikeuteen. Tuomioistuimen päätöksen julkistamisen jälkeen ne ovat jo ehtineet vaatia Blairin hallitusta vaikuttamaan direktiivin uudelleenkäsittelyyn. Britannian terveysministeri Caroline Flint on todennut, että Iso-Britannia tulee keskustelemaan muiden hallitusten kanssa asiasta.

Hyväksyttyjen tuotteiden listalle voi tuoda uusia tuotteita todistamalla ne turvallisiksi. Siellä jo olevia ei puolestaan poisteta, mikäli niitä ei todeta epäilyttäviksi.

BBC:n uutissivut vitamiini- ja ravintolisädirektiivistä, UK versio

EurActiv-tiedotustoimiston sivut ravintolisistä