Uutinen 19.8.2005

ASEM lyhyesti

Helsingissä syksyllä 2006 järjestettävä kuudes ASEM-huippukokous vahvistaa Aasian ja Euroopan välistä yhteistyötä ja tiivistää alueiden välistä vuorovaikutusta.

Aasian ja Euroopan välinen yhteistyöfoorumi ASEM (Asia Europe Meeting) käynnistettiin vuonna 1996. Osanottajia on tällä hetkellä yhteensä 39 eli kaikki 10 Asean-maata, Kiina, Japani ja Etelä-Korea, EU:n 25 jäsenmaata sekä Euroopan komissio. ASEM-prosessin keskeinen tehtävä on lähentää Euroopan ja Aasian välisiä suhteita. Yhteistyön tarkoituksena on vahvistaa Euroopan ja Aasian välistä dialogia ja vuorovaikutusta sekä vastata maailmanlaajuisiin haasteisiin.

ASEMin keskeiset toimintaperiaatteet on määritelty yhteistyön raameja koskevassa asiakirjassa (Asia-Europe Cooperation Framework 2000). Yhteistyötä pyritään lisäämään niin poliittisissa ja taloudellisissa kysymyksissä kuin sosiaalisektorin ja kulttuurin aloilla. Virallisen tason yhteistyön ohella edistetään yritysten, kansalaisjärjestöjen sekä yksittäisten kansalaisten välistä vuorovaikutusta mm. erilaisten yhteistyö- ja vaihto-ohjelmien puitteissa.

ASEM on avoin vapaaseen dialogiin perustuva yhteistyöprosessi. Yhteistyön keskeisistä suuntalinjoista sovitaan joka toinen vuosi järjestettävissä valtion päämiesten huippukokouksissa. ASEMin seuraava, järjestyksessä kuudes huippukokous järjestetään Helsingissä Suomen EU-puheenjohtajuuskaudella 14.-15. syyskuuta 2006. Kokouksen teemana tulee olemaan ”10 vuotta ASEM-yhteistyötä”. Huippukokouksen sisältövalmisteluja koordinoi ulkoasiainministeriön ASEM-sihteeristö ja kokousjärjestelyistä vastaa valtioneuvoston kanslian EU-puheenjohtajuussihteeristö.

ASEMin aiemmat huippukokoukset: />
• ASEM1 Bangkok 1996

• ASEM2 Lontoo 1998

• ASEM3 Seoul 2000

• ASEM4 Kööpenhamina 2002

• ASEM5 Hanoi 2004

ASEM-prosessin yleisestä koordinaatiosta vastaavat huippukokousten välivuosina kokoontuvat ulkoministerit sekä keskimäärin kahdesti vuodessa tapaavat korkeat virkamiehet. Lisäksi järjestetään vuosittain talousministereiden ja valtiovarainministereiden kokouksia ja muiden sektoreiden ministerikokouksia aika ajoin. Yritysmaailman edustajista koostuva Asia Europe Business Forum (AEBF) kokoontuu vuosittain pohtimaan kaupan kehittämiseen liittyviä kysymyksiä. Kansalaisjärjestöjen People’s Forum (AEPF) puolestaan kokoontuu aina huippukokousten yhteydessä.

ASEM6 huippukokouksen yhteydessä järjestettävät muut ASEM-kokoukset Suomen puheenjohtajuuskaudella:

Asia Europe People’s Forum (kansalaisjärjestöjen tapaaminen)

10.-13.9.06, Helsinki
järjestävä taho Kehitysyhteistyön palvelukeskus KEPA

Asia Europa Business Forum (yritysmaailman edustajat)

13.-14.9.06 Helsinki (alustava päivämäärä)

järjestävä taho Elinkeinoelämän keskusliitto EK

ASEM SOM-virkamieskokous

13.9.06 Helsinki

Valtioneuvoston sivut ASEM-huippukokouksesta

Euroopan komission ASEM-sivut (englanniksi)

ASEM Education Hub, Education and Research Network (englanniksi)

Aasia-Eurooppa Kansalaisfoorumi, 10.-13.9.2006