Uutinen 7.10.2005

Sosiaalinen Eurooppa – EU:n sosiaalipolitiikka -kirja

Nyt keskustellaan siitä, onko Euroopan sosiaalista mallia edes olemassa, ja jos on, onko se rasite vai voimavara Euroopalle, kirjoittaa ministeri Tuomioja kirjan alkusanoissa.

Mika Launiksen piirros Sosiaalinen Eurooppa -kirjan kannessa.

Eurooppa-tiedotus on julkaissut kirjan Sosiaalinen Eurooppa. Se pyrkii kuvaamaan Euroopan unionin sosiaalipolitiikkaa kymmenen viime vuoden aikana. Ministeri Tuomioja toteaa kirjan alkusanoissa globalisaation ja kiristyvän kilpailun nostaneen esille kysymyksen Euroopan sosiaalisesta mallista ja sen kestävyydestä. Keskustelua käydään nyt siitä, onko tällaista mallia edes olemassa, ja jos on, onko se rasite vai voimavara Euroopalle kansainvälisessä kilpailussa.

Tuomioja toteaa myös, että hyvät saavutukset eivät säily itsestään maailman muuttuessa. Tulevaisuudessa sosiaaliselle mallille tulee entistä tärkeämmäksi se, miten Euroopan unionin tasolla ratkaistaan taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen tasapaino.

Sosiaalinen Eurooppa – EU:n sosiaalipolitiikka -kirjan voi noutaa mm. Eurooppa-tiedotuksen asiakaspalvelupisteistä.

Sosiaalinen Eurooppa -kirjassa käydään läpi sitä, miten Euroopan unioni vaikuttaa jo nyt monin tavoin sosiaalipolitiikaan jäsenmaissa.

Sen ovat kirjoittaneet dosentit Matti Kari ja Juho Saari. Kari toimii ulkomaanpalvelujen päällikkönä Työeläkeyhtiö Varmassa ja Saari neuvottelevana virkamiehenä sosiaali- ja terveysministeriössä.

Sosiaalinen Eurooppa – EU:n sosiaalipolitiikka

Tilaa julkaisu tästä.