Uutinen 28.10.2005

Bulgarian ja Romanian jäsenyysvalmiudet

Molemmat maat ovat edenneet valmisteluissa. Niillä on mahdollisuus täyttää EU-jäsenyyden edellytykset 1.1.2007 mennessä. Tämä vaatii kuitenkin panostamista uudistuksiin ja erityisesti uudistusten toimeenpanoon.

Kuva Euroopan komissio

Bulgarian ja Romanian liittymissopimus allekirjoitettiin 25.4.2004. Maiden on tarkoitus liittyä unonin jäseniksi 1.1.2007, jos maat ovat siihen valmiit. Sekä Bulgarian että Romanian jäsenyyttä voidaan lykätä vuodella, mikäli jäsenyysvelvoitteiden toimeenpanossa havaitaan vakavia puutteita.

Komission hyväksyi 25.10.2005 vuoden 2005 kokonaisvaltaisen seurantaraportin Bulgarian ja Romanian EU-jäsenyysvalmiudesta. Raportissassa arvioidaan maiden edistymistä niin jäsenyyden poliittisten ja taloudellisten kuin myös yhteisön säännöstöön sekä jäsenyysneuvotteluissa antamien sitoumusten täyttämisessä. Raportin mukaan molemmat maat ovat edenneet valmisteluissaan hyvin. Maat kykenevät todennäköisesti täyttämään EU-jäsenyyden edellytykset suunniteltuun liittymispäivään mennessä. Tämä edellyttää kuitenkin panostamista kaikin voimin uudistuksiin ja erityisesti uudistusten toimeenpanoon.

Raportti vahvistaa, että Bulgarialla ja Romanialla on edelleen vakavia puutteita hallinnon ja oikeuslaitoksen uudistamisessa ja uudistusten toimeenpanossa sekä ongelmia korkean tason korruption kanssa. Maatalouteen liittyvissä kysymyksissä, kuten maksatusjärjestelmät ja eläinlääkintäkysymykset, edellyttävät mittavia toimia. Oikeus- ja sisäasioissa kiinnitetään oikeuslaitoksen uudistamisen ja korruption lisäksi huomiota järjestäytyneeseen rikollisuuteen ja EU:n ulkorajan toimintaan liittyviin puuteisiin. Maiden onkin erityisesti kehitettävä hallintoaan, uudistettava oikeuslaitostaan, parannettava ruokaturvallisuutta ja kohennettava rajavalvontaa. Lisäksi niiden on tehostettava toimintaansa etenkin korkean tason korruption poistamisessa.

Komissio ei anna lopullista suositusta maiden jäsenyysaikataulusta. Bulgarian ja Romanian jäsenyysvalmiuksien tarkkaa seurantaa jatketaan edelleen. Tilannetta tarkastellaan seuraavan kerran huhti-toukokuussa 2006. Tuolloin tarvittaessa suositellaan maiden jäsenyyden lykkäämistä vuoteen 2008, jos jommankumman maan tai molempien valmistautuminen on selvästi riittämätöntä.

Lisätietoja:
/>2005 kokonaisvaltaiset seurantakertomukset Bulgarian ja Romanian EU-jäsenyysvalmiuksista (englanniksi)
Komission laajentumista käsittelevä sivusto (osin englanniksi)

Memo/05/395 – Seurantaraportin havainnot (englanniksi)

MEMO705/396 – Usein kysyttä Bulgarian ja romanian EU-jäsenyydestä (englanniksi)
Rehnin puhe Euroopan parlamentissa (englanniksi)

Bulgaria etenee EU-jäseneksi, Eurooppa-tiedotuksen tietosivu 3/2005
Romania etenee EU-jäseneksi, Eurooppa-tiedotuksen tietosivu 2/2005